Artur Zapała

Artur Zapała

Partner, Kancelaria Prawna SPCG (T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski)

Kieruje pracami warszawskiego oddziału SPCG.

Doświadczenie zdobywał w pracy zarówno w administracji państwowej (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, poprzednik KNF) jak i w międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, obsłudze firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w transakcjach typu M&A, sekurytyzacji i nabywaniu portfeli wierzytelności.

Wielokrotnie reprezentował klientów w procesach dotyczących nabywania akcji instytucji finansowych, postępowaniach administracyjnych przed KNF, przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych i innych transakcji na rynku kapitałowym, w tym wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej.

Od kwietnia 2019 r. jest przedstawicielem regionu CEE w grupie konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC).