XVII Forum Funduszy. Klient w roli głównej.

21-22 czerwca 2023 r. w Kazimierzu Dolnym

Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą

Wydarzenie stacjonarne

XVII Forum Funduszy. Klient w roli głównej.

Forum Funduszy jest corocznym flagowym wydarzeniem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. To platforma spotkań i dialogu na rzecz współpracy dla długofalowego i zrównoważonego rozwoju tego sektora, dla czołowych przedstawicieli rynku zarządzania aktywami, reprezentowanych przez członków zarządów oraz dla wyższej kadry zarządzającej, otoczenia biznesowego oraz organów regulacyjnych, jak i niezależnych ekspertów.

Celem Forum Funduszy jest zapewnienie uczestnikom najświeższych informacji i danych branżowych na wysokim poziomie, na styku sektora publicznego, prywatnego i wielostronnego oraz prognoz, tak aby mogli skuteczniej kształtować modele biznesowe, ofertę produktową i politykę instytucji wzajemnego inwestowania w Polsce w krótko - i długofalowej perspektywie.

Od 2022 roku Forum Funduszy odbywa się w dwudniowej, wyjazdowej formie. Tworzy w ten sposób szerszą przestrzeń do podejmowania nie tylko aktualnych, ale również ponadczasowych tematów, pozwala na głębszą refleksję nad przyszłością branży i wymianę inspirujących opinii oraz doświadczeń, sprzyja tworzeniu rozwiązań i nowych strategii, a także wzmacnianiu relacji i ducha współpracy.

XVII Forum Funduszy w czerwcu 2023 roku będzie edycją wyjątkową, podczas której chcemy uczcić 25-lecie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, samorządu funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Ustawę o funduszach inwestycyjnych uchwalono w 1997 r.  Fundusze uzyskały wówczas osobowość prawną. Na koniec 1997 roku w Polsce działało już dziesięć towarzystw, które zarządzały 30. różnymi funduszami inwestycyjnymi. Na giełdzie panowała dobra koniunktura i duży optymizm wśród inwestorów. W roku 1997 wartość aktywów funduszy wzrosła o niemal 40%, a liczba funduszy wzrosła czterokrotnie. W kolejnym roku fundusze powiernicze powoli znikały z rynku przekształcając się w fundusze inwestycyjne. Rozpoczęła się nowa era w działalności TFI. Powstała potrzeba stworzenia reprezentacji towarzystw, działalność rozpoczęło wówczas Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (STFI), którego następczynią jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (od 2004 r.).

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 92% całego rynku. Do IZFiA należą również z głosem doradczym podmioty świadczące profesjonalne i kompleksowe usługi dla polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Są to liderzy rynku w tym zakresie. W ostatnim okresie  do IZFiA przystąpił również Związek Niezależnych Instytucji Finansowych, zrzeszający osiem podmiotów zajmujących się między innymi dystrybucją funduszy inwestycyjnych.

Na XVII Forum Funduszy spojrzymy więc na chwilę wstecz, aby zadać pytania ważne dla naszej przyszłości. Jak zmieniał się rynek w tym czasie? Czy nadzieje pokładane przy wprowadzeniu na rynek kapitałowy nowych produktów w postaci funduszy, dawniej powierniczych, spełniły się? Jak sektor wygląda dzisiaj? Co należałoby zrobić, aby branża funduszy w Polsce dynamicznie szła w kierunku wskaźników europejskich? Jak wzmacniać jej rolę nie tylko na rynku kapitałowym i w gospodarce, ale przede wszystkim w społecznym życiu naszego kraju?  

Branżę tworzą ludzie pracujący w firmach i instytucjach, ale jej przyszłość zależy od klientów. Dlatego na najbliższym Forum postawimy klienta w roli głównej.

Do konferencji pozostało:
tło

Relacja z XVII Forum Funduszy

Relacja z XVI Forum Funduszy

Dlaczego warto?

Tworzymy i kultywujemy w imieniu naszych członków przyjazny ekosystem współpracy otwarty na głos rynku i oparty na zrozumieniu wymaganych ram regulacyjnych.

Usłyszysz informacje regulacyjne z pierwszej ręki

Poznasz perspektywy rynku

Spotkasz ekspertów, praktyków i decydentów

Posłuchasz debat o kluczowych wyzwaniach

Prelegenci
 • Małgorzata Anczewska

  Wiceprezeska iWealth Management, Wiceprezeska  Zarządu Fundacji na Rzecz Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

 • Esther Baroudy

  Managing Director at State Street Global Advisors

 • Paweł Borys

  Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

   

 • Grzegorz Chłopek

  Wiceprezes Zarządu PKO TFI SA

   

 • dr Marek Dietl

  Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 • Piotr Dmuchowski

  Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA

 • Jarosław Dominiak

  Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 • Prof. dr hab. Andrzej Dragan

  Fizyk i artysta, adiunkt - profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wizytujący profesor na National University of Singapore 

 • Jacek Dukaj

  Prozaik, eseista, krytyk

 • Michał Duniec

  Prezes Zarządu, Analizy Online

 • Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk

  Dziennikarka ekonomiczna

 • Agata Gawin

  Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, UKNF

 • Simona Gambarini

  Strategic Advisory Solutions, Goldman Sachs Asset Management

 • Emilia Guz

  Prezes Zarządu, ProService Finteco

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Prezes Zarządu, CFA Society Poland

 • Jędrzej Janiak

  Analityk Funduszy Inwestycyjnych – Makler Papierów Wartościowych, F-Trust

 • Marlena Janota

  Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 • dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW

  Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

 • Krzysztof Kamiński

  Członek Zarządu, Millennium TFI SA

   

 • Ewa Kantecka

  Senior Project Manager, Agencja ARC Rynek i Opinia

   

 • Maciej Karasiński

  Członek Zarządu, PTE Allianz Polska SA

 • Łukasz Kędzior

  Prezes Zarządu Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA

 • Tomasz Korab

  Prezes Zarządu,  EQUES Investment TFI SA

 • Ludwik Kotecki

  Członek, Rada Polityki Pieniężnej

 • Piotr Koziński

  p.o. Dyrektora Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, UKNF

   

 • Ewa Małyszko

  Prezes Zarządu PFR TFI SA

 • Bartosz Marczuk

  Wiceprezes Zarządu PFR SA

 • Waldemar Markiewicz

  Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

 • José Mazoy

  Global Chief Investment Officer (CIO, Globalny Oficer ds. Inwestycji) w  Santander Asset Management (SAM)

 • Aneta McCoy

  Asset Stewardship Global Policy Lead, State Street Global Advisors

 • Rafał Mikusiński

  Zastępca Przewodniczącego KNF

 • Krzysztof Nowak

  Prezes Zarządu, Mercer Polska

 • Kian Navid

  Senior Policy Officer, Investment Management Unit, Investor Protection and Sustainable Finance Department, ESMA

 • Rafał Niedbała

  Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 • Jarosław Niezgoda

  Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

 • Izabela Olszewska

  Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Prof. dr hab. Witold Orłowski

  Główny Doradca Ekonomiczny, PwC Polska

   

 • Jacek Pochłopień

  Redaktor Infor PL SA

 • Lucjan Paszkiewicz

  (CEO) Senior Partner w Capful Polska

 • Chris Pearce

  Dyrektor Zarządzający CEIC

 • Małgorzata Popielewska

  Członek Zarządu,  Q Securities SA. 

 • Małgorzata Rusewicz

  Prezes Zarządu IZFiA

 • Beata Sax

  Wiceprezes Zarządu Investors TFI SA

 • Mateusz Siepielski

  Prezes Zarządu, PKO Finat

 • Artur Soboń

  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

 • Robert Sochacki

  Prezes Zarządu BETA Securities Poland SA, Członek Rady Nadzorczej AgioFund TFI SA

   

 • Radosław Sosna

  Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i Produktów, Goldman Sachs TFI SA

 • Andrzej Stec

  Redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

 • Małgorzata Szewc

  Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Katarzyna Szwarc

  Pełnomocniczka rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów

 • Mariola Szymańska

  Prezes Zarządu, Fundacja EFPA Polska

 • Marek Tejchman

  Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

 • Maciej Trybuchowski

  Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

   

 • Marcin Wlazło

  Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao

 • Zbigniew Wójtowicz

  Prezes Zarządu, Investors TFI SA

 • Artur Zapała

  Partner, Kancelaria SPCG (T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski)

 • Robert Zapotoczny

  Prezes, PFR Portal PPK

 • Grzegorz Zawada

  Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

 • Artur Zwaliński

  Zastępca Dyrektora, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Marcin Żółtek

  Wiceprezes Zarządu, TFI PZU SA

Program konferencji
środa, 21 Czerwca 2023 r.
10:00

Otwarcie i powitanie 

 

 • Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Beata Sax, Przewodnicząca Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
   
10:15

Wystąpienie

 

Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

10:30

Gospodarka w ogniu zmian 

 

 • Prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny, PwC Polska
 • Lucjan Paszkiewicz, Senior Partner, Capful Polska
11:00

Potrzeba stabilności w niestabilnym świecie

 

Rosyjska wojna w Ukrainie, inflacja, kryzys kosztowy, zawirowania na rynkach energii, rosnące stopy procentowe, echa pandemii i wielka niepewność polityczna – tak wkroczyliśmy w rok 2023. Tymczasem to, co doceniają i czego poszukują rynki finansowe oraz klienci jest właśnie stabilność. Czy możemy na nią liczyć w bliższej i dalszej perspektywie? Jakie niespodzianki mogą zachwiać rynkami finansowymi w Polsce, Europie i na świecie? Jak mocny wpływ mają dziś na rynek inwestycyjny zmiany zachodzące na scenie politycznej?

 

Moderator: Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA
 • Dr Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego
 • Ludwik Kotecki, Członek Rady Polityki Pieniężnej
 • Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
 • Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
12:00

Przerwa kawowa

12:15

UWAGA! Informacja reklamowa. Jak zarządzać oczekiwaniami klientów funduszy inwestycyjnych?

 

Regulacje i działania nadzorcze ze strony KNF, UOKiK czy Rzecznika Finansowego mają na celu wzmacnianie zaufania do instytucji finansowych i eliminowanie działań, które mogą to zaufanie zaprzepaścić, narazić klientów na złe decyzje inwestycyjne, a w konsekwencji na straty finansowe. Na ile sposób komunikacji TFI wzmacnia, a na ile przerywa więzy relacji z klientem? Na ile TFI są skuteczne w eliminowaniu potencjalnych nieuczciwych praktyk? Kiedy społeczeństwo ufa instytucji? Jak komunikować ofertę funduszy i jak komunikować się z klientem TFI?

 

Moderator: Mariola Szymańska, Prezes Zarządu, Fundacja EFPA Polska

 • Piotr Dmuchowski, Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA
 • Marlena Janota, Członek Zarządu, Santander TFI SA
 • Piotr Koziński, p.o. Dyrektora Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisja Nadzoru Finansowego
 • Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   
13:00

Lunch

14:00

Globalne strategie inwestycyjne i trendy konsumenckie. Jak się inwestuje na świecie?
(debata w jęz. angielskim)

 

Debata z udziałem zagranicznych zarządzających o strategiach realizowanych na rynkach zagranicznych, o zachowaniu klientów i trendach, które doganiają polski rynek. Czy dogonią? Na ile jesteśmy podobnym, a na ile różnym społeczeństwem? W jakim kierunku zmierzają strategie sprzedażowe? Jak technologia wspiera aktywność klientów funduszy inwestycyjnych za granicą? Jak buduje się kultura inwestowania na innych rynkach? Jakie rady dla polskiego rynku mają zagraniczni zarządzający?

 

Moderator: Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA

 • Esther Baroudy, Senior Portfolio Manager in Active Fundamental Equity, Managing Director at State Street Global Advisors
 • Simona Gambarini, Senior Market Strategist, Executive Director at Goldman Sachs Asset Management
 • José Mazoy, Global Chief Investment Officer, Santander Asset Management
 • Chris Pearce, Managing Director, CEIC
 • Zbigniew Wójtowicz, Prezes Zarządu, Investors TFI SA
14:45

Hamulce i impulsy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych

 

Najważniejszym wydarzeniem, na który branża ostatnio kieruje swoją uwagę jest Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku, który ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Zaproponowane zmiany mają za zadanie dokonać przekrojowej i kompleksowej nowelizacji ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego i wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na tym rynku. Na ile będą impulsem, a na ile hamulcowym dla rynku? Jak pobudzać konkurencyjność i uwalniać potencjał regulowanego sektora? 

 

Moderator: Andrzej Stec, redaktor naczelny, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

 • Tomasz Korab, Prezes Zarządu, EQUES Investment TFI SA
 • Rafał Niedbała, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
 • Jarosław Niezgoda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
 • Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Mateusz Siepielski, Prezes Zarządu, PKO Finat
 • Artur Zapała, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna SPCG
15:30

Przerwa kawowa

15:45

Debata oksfordzka „Zarządzanie indeksowe będzie dominującym sposobem inwestowania za 5 lat”

 

Analizy pokazują, że dzisiaj nawet 50 proc. aktywów inwestowanych na świecie przez inwestorów jest lokowane w fundusze indeksowe. Czy zatem i do nas dociera jeden z kluczowych obecnie globalnych trendów, jakim jest wzrost znaczenia tego sposobu inwestowania i czy się w najbliższych latach rozwinie?
 

 • Marszałek: Marek Tejchman, Zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
 • Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Michał Duniec, Prezes Zarządu, Analizy Online
 • Jędrzej Janiak, Analityk Funduszy Inwestycyjnych – Makler Papierów Wartościowych, F-Trust
 • Małgorzata Popielewska, Członek Zarządu, Q Securities SA
 • Robert Sochacki, Prezes Zarządu, Beta Securities Poland SA 
 • Marcin Wlazło, Dyrektor, Biuro Maklerskie Pekao SA
 • Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK
 • Grzegorz Zawada, Dyrektor, Biuro Maklerskie PKO BP SA
17:15

Zakończenie pierwszego dnia

 

 

19:00

Występ Gwiazdy Wieczoru, Artura Andrusa

20:00

Uroczysta kolacja i dancing party

Organizator
logotyp Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. 

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią około 90 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

XVII Forum Funduszy

Uzyskało wyróżnienie honorowe w postaci Patronatu Ministerstwa Finansów.

Patronat medialny
Partner technologiczny