Najważniejsza merytoryczna konferencja funduszy inwestycyjnychXIII FORUM FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych

Forum Funduszy 2018

Miejsce spotkania: Sala Notowań GPW, Warszawa
Centrum Giełdowe ul. Książęca 4
Czas spotkania: 14 czerwca 2018 (czwartek) 9:00:00

Obecne Forum Funduszy to już trzynasta edycja dorocznej konferencji branży funduszy inwestycyjnych – najważniejszego merytorycznego spotkania sektora zarządzających aktywami oraz firm i instytucji związanych, jak agenci transferowi, banki powiernicze i dystrybuujące, biura maklerskie, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, środowiska akademickie, przedstawiciele nadzoru i administracji państwowej.

Forum Funduszy Inwestycyjnych jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, skierowanym przede wszystkim do członków Izby. Udział w nim jest bezpłatny, kwalifikowany. Poprzez tę i podobne inicjatywy, IZFiA wypełnia swoje statutowe cele, działając na rzecz rozwoju sektora usług finansowych, podejmując przedsięwzięcia integrujące podmioty związane z zarządzaniem aktywami.

Forum Funduszy jest miejscem prezentacji i wymiany poglądów na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów branży.

 

Organizator

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec kwietnia 2018 r. zgromadzone było 280 miliardów zł.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią ponad 99 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

Program konferencji

 • Rejestracja. Recepcja, poziom +2, lobby, windy A

  Prowadzenie Forum: red. MARCIN PIASECKI, Rzeczpospolita
 • Powitanie

  Prof. Marcin Dyl
 • Relacja nadzór vs. rynek - wyzwania i szanse

  Marcin Pachucki, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Najważniejsze trendy makroekonomiczne wpływające na rynek kapitałowy

  Ignacy Morawski, Dyrektor SpotData, Dział Analiz i Raportów Bonnier Business Polska PREZENTACJA
 • Planowane zmiany w systemie emerytalnym i ich wpływ na rynek kapitałowy (panel dyskusyjny)

  Prowadzenie: Andrzej Stec, Redaktor Naczelny Parkietu, Zastępca Red. Naczelnego Rzeczpospolitej, Paweł Borys - Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA, Jacek Fotek – Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Katarzyna Przewalska - Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów, Krzysztof Nowak - Partner Mercer Marsh Benefits
 • Przerwa kawowa

 • Etyka na rynku finansowym - moda czy konieczność?

  Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prezes CFA Society Poland PREZENTACJA
 • Proporcjonalność regulacyjna a sektor funduszy. Uwarunkowania, szanse i zagrożenia (panel dyskusyjny)

  Prowadzący: prof. Marcin Dyl, Bartosz Klimczak - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego, Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu Skarbiec TFI SA, Paweł Sujecki - Prezes Zarządu ProService Finteco, Katarzyna Urbańska - Wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych PwC, Mec. Artur Zapała – Partner SPCG  
 • Rola obrazu i nowych technologii w sprzedaży produktów inwestycyjnych

  Kamil Martyniuk, CEO Digital Investment Support PREZENTACJA
 • Giełda wobec wyzwań związanych z Planem Budowy Kapitału

  Dr Marek Dietl - Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Sesja Q&A

 • Lunch

Prelegenci

Patroni

GPW
KNF
Ministerstwo finansów
PFR
Rzeczpospolita
Patron Medialny
Parkiet
Patron Medialny
IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze