Konferencja:„OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, OIPE
- nadchodzące zmiany na rynku emerytalnym i ich konsekwencje”

 

„OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, OIPE - nadchodzące zmiany na rynku emerytalnym i ich konsekwencje”

Miejsce spotkania: online
Czas spotkania: 23 marca 2021 (wtorek) 10:00:00

Dla dobra gospodarki oraz ze względu na stopę zastąpienia w przypadku przyszłych emerytur, potencjał indywidualnych, prywatnych oszczędności emerytalnych powinien ulec zdecydowanemu zwiększeniu. Ma temu służyć m.in. projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (OIPE), która ma na celu wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (tzw. rozporządzenie PEPP). Tymczasem na polskim rynku finansowym funkcjonuje już wiele produktów służących budowaniu kapitału na przyszłe cele, w tym po zakończeniu aktywności zawodowej. Niektóre z nich są oferowane w kilku wariantach.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami w ramach swojej misji troszczy się o tworzenie i mobilizację kapitałów długoterminowych dla wspierania realnej gospodarki. W obliczu wprowadzenia na rynek kolejnego rozwiązania, IZFiA będąc aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego dotyczącego OIPE proponuje podjąć temat produktów emerytalnych podczas otwartej, transmitowanej szeroko konferencji z udziałem przedstawicieli ustawodawcy, nadzoru oraz biznesu.

Celem wydarzenia jest spojrzenie na całokształt III Filaru polskiego systemu emerytalnego z szerszej perspektywy i próba uporządkowania go tak, aby był prosty i przejrzysty, skutecznie zachęcał do uczestnictwa i gromadzenia środków na emeryturę.

Organizator

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec kwietnia 2018 r. zgromadzone było 280 miliardów zł.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią ponad 99 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

Program konferencji

 • Rozpoczęcie konferencji

  Prowadzenie i moderacja: Andrzej Stec, Red. Naczelny Gazety Giełdy Parkiet i Wicenaczelny Rzeczpospolitej
 • Powitanie gości

  Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Olivier Fines, CFA, Head of Advocacy and Capital Markets Policy Research na region EMEA w CFA Institute

  The EU Pension Dilemma A RECKONING   
 • Michał Duniec, Prezes Zarządu Analizy Online

  Rynek produktów oszczędnościowych opartych na inwestycjach: aktywa, struktura, oszczędności” 
 • PRZERWA TECHNICZNA

 • Debata I - Próba oceny jakości, skuteczności i celowości istnienia obecnych i wdrażania kolejnych rozwiązań emertytalnych

  Uczestnicy:
  Małgorzata Barska, Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI SA,
  Jacek Janiuk, Prezes Zarządu Pekao TFI SA,
  Łukasz Kwiecień,
  Wiceprezes Zarządu PKO TFI SA,
  Krzysztof Nowak,
  Prezes Zarządu Mercer Polska,
  Paweł Sujecki,
  Prezes Grupy ProService Finteco,
  Jakub Szpringer,
  Partner KSZ Smart Legal,
  Marcin Żółtek,
  Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA
 • PRZERWA TECHNICZNA

 • Adam J. Kępa, Członek zarządu i CTO oraz Tomasz Kowalik, Dyrektor Sprzedaży, Grupa ProService Finteco

  Digitalizacja produktów i rozwiązań emerytalnych
 • Michał Karwasiński, KSZ Smart Legal, Partner:

  Robodoradztwo i cyfrowa transformacja kanałów dystrybucji produktów emerytalnych
 • PRZERWA TECHNICZNA

 • Debata II - Na jakim etapie są prace dotyczące porządkowania polskiego systemu emerytalnego i w jakim kierunku zmierzają

  Uczestnicy:
  Paweł Borys, Prezes Zarządu PFR SA;
  Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland;
  Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
  Wojciech Nagel,
  Przewodniczący Rady Fundacji GPW
  Prof. Alojzy Zbigniew Nowak, profesor ekonomii, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego;
  Katarzyna Przewalska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów;
  Małgorzata Rusewicz, Prezes IGTE, Prezes IZFiA
 • Podsumowanie, zakończenie konferencji

Prelegenci

Partnerzy

GPW

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

KSZ Smart Legal

Kancelaria KSZ Smart Legal Karwasiński Szpringer i Wspólnicy świadczy usługi obsługi prawnej i regulacyjnej instytucji finansowych, transakcji na rynku kapitałowym, prawa nowych technologii oraz zarządzania ryzykiem i compliance.

Misją Kancelarii jest wspieranie instytucji finansowych działających na rynku kapitałowym w procesie cyfrowej transformacji rynku finansowego. Zespół kancelarii łączy wieloletnie doświadczenie regulacyjne zdobywane w KNF, kancelariach i firmach doradczych oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych z wiedzą w obszarze wykorzystania nowych technologii w sektorze finansowym.

ProService Finteco

Grupa ProService Finteco dostarcza kompleksowe rozwiązania IT oraz usługi dla instytucji finansowych.
ProService Finteco to lider w sektorze firm finansowych zapewniający usługi i rozwiązania technologiczne dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm ubezpieczeniowych oraz banków. Spółka wspiera procesy dystrybucji produktów i usług finansowych oraz obsługę klientów detalicznych i korporacyjnych.

Patroni

CFA Society Poland
PARTNER WSPIERAJĄCY
Rzeczpospolita
Patron Medialny
Parkiet
Patron Medialny
PAP Biznes
Patronat Medialny
Analizy online
Patron Medialny
IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze