Maciej Trybuchowski

Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i KDPW_CCP

 

Od ponad 20 lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. W 2018 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a w 2019 roku – Prezesa Zarządu izby rozliczeniowej KDPW_CCP.

Karierę zawodową rozpoczynał w Katedrze Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1989 – 2002 pełnił funkcję asystenta. Jednocześnie w latach 1989 – 1990 był Radcą w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych w Ministerstwie Finansów. Od roku 1995 do 2002 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Emisji i Gwarancji, a następnie Dyrektora Zarządzającego w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. W latach 2003 – 2012 był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Od roku 2013 do 2014 pełnił funkcję Dyrektora, a następnie Wiceprezesa w IDM SA. W latach 2015 – 2017 był Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., a w latach 2017-2018 – Prezesem Zarządu PGE Dom Maklerski.

Współautor podręcznika “Zarządzanie – teoria i praktyka” pod red. Prof. A.K. Koźmińskiego, wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od 2004 działał w Izbie Domów Maklerskich jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprezes Zarządu, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Domów Maklerskich.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta programu Międzynarodowego Marketingu i Zarządzania w Copenhagen Business School oraz licznych międzynarodowych programów edukacyjnych.