XVIII Forum Funduszy. W przemianie.

17-18 czerwca 2024 r. w Kazimierzu Dolnym

Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą

Wydarzenie stacjonarne

XVIII Forum Funduszy. W przemianie.

Dzisiejszy świat finansów to dynamiczne i nieustannie ewoluujące środowisko, które stawia przed nami wiele wyzwań. Rynek kapitałowy odgrywa istotną rolę w tej przemianie, wpływając na rozwój gospodarczy, innowacje i dobrobyt społeczny. Niestabilność rynków finansowych, wywołana odwrotem od globalizacji, błyskawicznym postępem technologicznym, starzeniem się społeczeństw, zmianami klimatycznymi czy geopolitycznymi napięciami, nie jest już postrzegana jako prosta oznaka nadchodzącej recesji. Staje się coraz bardziej jasne, że te zmiany zapowiadają nowy porządek w światowej gospodarce. 

Nasze doświadczenia pokazują, że istnieje duża potrzeba poruszenia kwestii nadchodzących zmian technologicznych i regulacyjnych, które mogą zrewolucjonizować nie tylko polską branżę funduszy inwestycyjnych, ale również istotnie wpłyną na cały polski rynek kapitałowy. Nie możemy ignorować faktu, że krajobraz inwestycji w Polsce i na świecie jest pod wpływem zmian projektowanych w Brukseli. Te zmiany, które mogą obejmować regulacje, dyrektywy czy inne kwestie legislacyjne, będą miały daleko idące konsekwencje dla naszego sektora oraz innych branż na rynku. Zrozumienie i dostosowanie się do tych zmian jest niezwykle istotne dla utrzymania konkurencyjności i sukcesu naszej branży.

Podczas XVIII Forum Funduszy chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji i dyskusji na temat tych zmian, ich potencjalnych skutków i sposobów, w jakie możemy odpowiednio zareagować. Chociaż perspektywa może wydać się nieco mroczna, wierzymy w siłę innowacji i zdolność naszej branży do przystosowania się do nowych warunków.

Rejestracja na XVIII Forum Funduszy. W Przesileniu” została zakończona. Kontakt: forum.funduszy [at] izfa.pl

Do konferencji pozostało:
tło

Relacja z XVII Forum Funduszy

tło

Relacja z XVI Forum Funduszy

Dlaczego warto?

Tworzymy i kultywujemy w imieniu naszych członków przyjazny ekosystem współpracy otwarty na głos rynku i oparty na zrozumieniu wymaganych ram regulacyjnych.

Usłyszysz informacje regulacyjne z pierwszej ręki

Poznasz perspektywy rynku

Spotkasz ekspertów, praktyków i decydentów

Posłuchasz debat o kluczowych wyzwaniach

Prelegenci
 • Tomasz Bardziłowski

  Prezes Zarządu GPW w Warszawie SA

 • Paweł Borys

  Partner Zarządzający MCI Capital Prezes Zarządu MCI Capital TFI SA

 • Piotr Bujak

  Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Główny Ekonomista PKO Banku Polskiego

 • Paweł Czuryło

  Redaktor zarządzający w Gremi Media (Rzeczpospolita, Parkiet)

 • Frederic Dodard

  CFA , FRM, Head of Portfolio Management, ISG, EMEA Investor Solutions Group State Street Global Advisors

 • Jurand Drop

  Podsekretarz stanu. Ministerstwo Finansów

 • Michał Duniec

  Prezes Zarządu, Analizy Online

 • Geoff Gottlieb

  Senior Regional Representative for Central, Eastern and Southeastern Europe, International Monetary Fund

 • Marcin Groniewski

  Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • dr Anna Grygiel-Tomaszewska

  Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Prezes Zarządu, CFA Society Poland

 • Marlena Janota

  Członkini Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

 • dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW

  Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

 • Beata Javorcik

  Główna Ekonomistka, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Tomasz Klekowski

  Doradca zarządów w zakresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa

 • Bogumił Kloc

  Head of Continental Europe Sales, Securities Services, Deutsche Bank AG

 • Marcin Kosiński

  Prezes Zarządu, PKO BP Finat

 • Ludwik Kotecki

  Członek, Rada Polityki Pieniężnej

 • Piotr Koziński

  Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, UKNF

   

 • Rafał Kozłowski

  Starszy Ekspert w McKinsey

 • Pat Lardner

  Chief Executive, Irish Funds

 • Rafał Madej

  Prezes Zarządu PKO TFI SA

 • Samer Masri

  PhD, CFA, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu Vienna PTE

 • Tomasz K. Michalski

  Associate Professor of Economics, HEC Paris Business School

 • Aleksander Mokrzycki

  CFA, Wiceprezes Zarządu, PFR Ventures

 • Daniel Morris

  Chief Market Strategist / Co-Head of the Investment Insight Centre BNP Paribas Asset Management

 • Tomasz Mrysz

  Członek Zarządu w IPOPEMA TFI

 • Grzegorz Nawrocki

  Dziennikarz TVP

 • Tomasz Noetzel

  Senior Analyst, Bloomberg Intelligence

 • Radosław Olszewski

  Prezes Zarządu DM BOŚ

 • Tomasz Orlik

  Członek zarządu, PFR TFI

 • Tomas Packa

  Head of Xtrackers Sales, Austria and CEE, DWS International GmbH

 • Alexander Prawitz

  Country Head Germany/ Austria/ CEE & Mediterranean, Schroders

 • Aleksandra Przegalińska

  prof. Akademii Leona Koźmińskiego, Harvard CLJE Senior Research Associate

 • Katarzyna Przewalska

  Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

 • Małgorzata Rusewicz

  Prezes Zarządu IZFiA

 • Piotr Skolimowski

  Szef Warszawskiego Biura, Bloomberg

 • Jarosław Skorulski

  Prezes zarządu BNP Paribas TFI SA

 • Sebastian Skuza

  Zastępca Przewodniczącego KNF

 • Kamil Sobolewski

  Główny Ekonomista Pracodawców RP

 • Radosław Sosna

  Członek Zarządu Goldman Sachs TFI

 • Michał Stępniewski

  Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

 • Anna Švarcová

  Wiceprezes Zarządu, F-Trust SA

 • Bartosz Świdziński

  Erste Securities Polska S.A, Prezes Zarządu

 • Michał Szrajber

  Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Pekao TFI

 • Cezary Szymanek

  Zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

 • Artur Trela

  Wiceprezes TFI PZU SA

 • Agnieszka Wachnicka

  Wiceprezes Zarządu, Związek Banków Polskich

 • Marcin Wlazło

  Dyrektor, Biuro Maklerskie Pekao

 • Zbigniew Wójtowicz

  Prezes Zarządu, Investors TFI SA

 • Artur Zapała

  Partner, Kancelaria Prawna SPCG (T. Studnicki, K. Pleszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski)

 • Marcin Żuchowicz

  Prezes Zarządu, e-point

Program konferencji
poniedziałek, 17 Czerwca 2024 r.
8:30

Rejestracja gości i rozmowy przy kawie 

10:00

Otwarcie i powitanie 

Polski rynek TFI w przemianie

 • Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Jarosław Skorulski, Przewodniczący Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Prezes Zarządu BNP Paribas TFI SA
10:15

Wystąpienie: Czy idzie nowy gospodarczy porządek świata?

Trwa reorganizacja globalnego krajobrazu gospodarczego. Jak najważniejsze trendy gospodarcze wpłyną na wzrost, inflację i złożoność otoczenia gospodarczego? Jak zmienia się model rozwoju gospodarki światowej? Jakie czynniki będą wpływać na rynki kapitałowe w najbliższych latach? 

 

Tomasz K. Michalski, Associate Professor of Economics, HEC Paris Business School

10:45

Debata: Światowa gospodarka w przemianie: szanse i wyzwania dla polskiego rynku kapitałowego

Nie da się uniknąć istotnego wpływu, jaki na polski rynek kapitałowy wywiera zmiana globalnej dynamiki gospodarczej. Jakie strategie może wdrożyć Polska, aby wykorzystać pojawiające się możliwości, jednocześnie ograniczając potencjalne zagrożenia dla stabilności rynku kapitałowego? W jaki sposób Polska może dostosować swoje ramy regulacyjne i infrastrukturę finansową do zmieniających się wymagań i trendów w globalnej gospodarce, aby zapewnić odporność i konkurencyjność swojego rynku kapitałowego i odpowiedzieć na potrzeby wszystkich uczestników rynku?

 

Moderator: Cezary Szymanek, Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej” i Redaktor Naczelny Gazety Giełdy „Parkiet”

 • Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 • Jurand Drop, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
 • Ludwik Kotecki, Członek Rady Polityki Pieniężnej
 • Tomasz K. Michalski, Associate Professor of Economics, HEC Paris Business School
 • Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista, Pracodawcy RP
11:45

Przerwa kawowa

12:00

Wystąpienie

 

Andrzej Domański, Minister Finansów

12:15

Fireside Chat: Rola inwestorów instytucjonalnych w budowie dojrzałego rynku kapitałowego

Polski rynek kapitałowy ma niewykorzystany potencjał, ambicje i kompetencje, aby odgrywać istotną rolę w pobudzaniu wzrostu i innowacyjności naszej gospodarki. Jak inwestorzy instytucjonalni mogą przyczyniać się do uwolnienia tego potencjału mocy? Jak wygląda krajobraz inwestycyjny europejskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych? Jak polskie instytucje mogą czerpać wiedzę z międzynarodowych doświadczeń i jakie

 

Pat Lardner, Chief Executive, Irish Funds 

 

Prowadzenie: Samer Masri, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu, Vienna PTE SA

12:45

Debata: Nowe horyzonty w zarządzaniu aktywami

Zarządzający aktywami mogą być wkrótce zmuszeni do przemodelowania swoich praktyk, procesów i strategii w odpowiedzi na światowe przemiany gospodarcze, postęp technologiczny, nowe mody i trendy w zakresie inwestowania, a wraz z nimi – nowe oczekiwania inwestorów wobec oferty i stóp zwrotu. Na jakich trendach się oprzeć? Na jakich innowacjach się skupić? Jak radzić sobie z ewoluującym otoczeniem?

 

Moderator: Bogumił Kloc, Head of Continental Europe Sales, Securities Services, Deutsche Bank AG

 • Frederic Dodard, CFA, FRM, Head of Portfolio Management, ISG, EMEA, State Street Global Advisors
 • Aleksander Mokrzycki, CFA, Wiceprezes Zarządu, PFR Ventures
 • Daniel Morris, Chief Market Strategist / Co-Head of the Investment Insight Centre BNP Paribas Asset Management
 • Tomas Packa, CESGA, Senior Xtrackers Sales, Austria & CEE , DWS International GmbH
 • Alexander Prawitz, Country Head Germany/ Austria/ CEE & Mediterranean, Schroders
13:30

Lunch

14:30

Debata: Zaawansowane technologie na rynku funduszy – między wizją a praktyką

Debata na temat wykorzystania zaawansowanych technologii w zarządzaniu aktywami toczy się o wysoką stawkę – mocną rangę sektora na rynku kapitałowym, istotną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i budowaniu dobrobytu społecznego. Czy zrewolucjonizują zarządzanie ryzykiem i skuteczność podejmowanych decyzji inwestycyjnych, a w efekcie wzmocnią zaufanie inwestorów? Jak przyspieszyć transformację technologiczną funduszy inwestycyjnych? Jak maksymalizować potencjał zaawansowanej technologii na przyszłość?

 

Wprowadzenie i moderowanie: Tomasz Klekowski, Partner, Ośrodek Analityczny THINKTANK

 • Marlena Janota, Członek Zarządu, Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
 • Marcin Kosiński, Prezes Zarządu, PKO BP Finat
 • Radosław Sosna, Członek Zarządu, Goldman Sachs TFI SA
 • Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA
 • Marcin Żuchowicz, Prezes Zarządu, e-point
15:30

Starcie tytanów: ESG zabije konkurencyjność Europy

Tradycyjny dyskurs intelektualny debaty oksfordzkiej w nowoczesnej odsłonie. Dwa zespoły przeciwników i zwolenników tezy, w „starciu tytanów”, zanurzą się w skomplikowany krajobraz zasad ESG oraz ich potencjalny wpływ na globalną pozycję Europy. Czym dokładnie jest ESG i dlaczego stało się kluczową siłą we współczesnym sporze? Czy koszty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem standardów ESG przewyższają potencjalne korzyści, czy też torują one drogę do długoterminowej trwałości europejskiego rynku? Czy rygorystyczne regulacje są dobrodziejstwem czy przekleństwem? Czy rosnący popyt na inwestycje zgodne z ESG jest odzwierciedleniem prawdziwej troski o zrównoważony rozwój, czy tylko trendem napędzanym przez siły rynkowe? Czy przyjęcie wytycznych ESG wzmacnia reputację Europy jako lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju i etycznych praktyk biznesowych, czy też czyni kontynent podatnym na konkurencję ze strony regionów o mniej rygorystycznych standardach? Scena ustawiona, rywale gotowi, niech rozpocznie się intelektualny sparing!

 

Moderator: Grzegorz Nawrocki, Dziennikarz

 • Michał Duniec, Prezes Zarządu, Analizy Online
 • Anna Grygiel-Tomaszewska, Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes, CFA Society Poland
 • Piotr Koziński, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Radosław Olszewski, Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
 • Jarosław Skorulski, Prezes Zarządu, BNP Paribas TFI SA
 • Bartosz Świdziński, Prezes Zarządu, Erste Securities Polska SA
 • Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes Zarządu, Związek Banków Polskich
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Uroczysta kolacja

21:00

Występ Gwiazdy Wieczoru, zespołu Ørganek

21:45 - 02:00

Dancing party

Organizator
logotyp Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. 

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią około 90 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

XVIII Forum Funduszy

Uzyskało wyróżnienie honorowe w postaci Patronatu Ministerstwa Finansów.

Partner edukacyjny
Partner technologiczny
Główny patron medialny
Patroni medialni