XVII Forum Funduszy. Klient w roli głównej.

21-22 czerwca 2023 r. w Kazimierzu Dolnym

Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą

Wydarzenie stacjonarne

XVII Forum Funduszy. Klient w roli głównej.

Forum Funduszy jest corocznym flagowym wydarzeniem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. To platforma spotkań i dialogu na rzecz współpracy dla długofalowego i zrównoważonego rozwoju tego sektora, dla czołowych przedstawicieli rynku zarządzania aktywami, reprezentowanych przez członków zarządów oraz dla wyższej kadry zarządzającej, otoczenia biznesowego oraz organów regulacyjnych, jak i niezależnych ekspertów.

Celem Forum Funduszy jest zapewnienie uczestnikom najświeższych informacji i danych branżowych na wysokim poziomie, na styku sektora publicznego, prywatnego i wielostronnego oraz prognoz, tak aby mogli skuteczniej kształtować modele biznesowe, ofertę produktową i politykę instytucji wzajemnego inwestowania w Polsce w krótko - i długofalowej perspektywie.

Od 2022 roku Forum Funduszy odbywa się w dwudniowej, wyjazdowej formie. Tworzy w ten sposób szerszą przestrzeń do podejmowania nie tylko aktualnych, ale również ponadczasowych tematów, pozwala na głębszą refleksję nad przyszłością branży i wymianę inspirujących opinii oraz doświadczeń, sprzyja tworzeniu rozwiązań i nowych strategii, a także wzmacnianiu relacji i ducha współpracy.

XVII Forum Funduszy w czerwcu 2023 roku będzie edycją wyjątkową, podczas której chcemy uczcić 25-lecie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, samorządu funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Ustawę o funduszach inwestycyjnych uchwalono w 1997 r.  Fundusze uzyskały wówczas osobowość prawną. Na koniec 1997 roku w Polsce działało już dziesięć towarzystw, które zarządzały 30. różnymi funduszami inwestycyjnymi. Na giełdzie panowała dobra koniunktura i duży optymizm wśród inwestorów. W roku 1997 wartość aktywów funduszy wzrosła o niemal 40%, a liczba funduszy wzrosła czterokrotnie. W kolejnym roku fundusze powiernicze powoli znikały z rynku przekształcając się w fundusze inwestycyjne. Rozpoczęła się nowa era w działalności TFI. Powstała potrzeba stworzenia reprezentacji towarzystw, działalność rozpoczęło wówczas Stowarzyszenie Funduszy Inwestycyjnych w Polsce (STFI), którego następczynią jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (od 2004 r.).

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 92% całego rynku. Do IZFiA należą również z głosem doradczym podmioty świadczące profesjonalne i kompleksowe usługi dla polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Są to liderzy rynku w tym zakresie. W ostatnim okresie  do IZFiA przystąpił również Związek Niezależnych Instytucji Finansowych, zrzeszający osiem podmiotów zajmujących się między innymi dystrybucją funduszy inwestycyjnych.

Na XVII Forum Funduszy spojrzymy więc na chwilę wstecz, aby zadać pytania ważne dla naszej przyszłości. Jak zmieniał się rynek w tym czasie? Czy nadzieje pokładane przy wprowadzeniu na rynek kapitałowy nowych produktów w postaci funduszy, dawniej powierniczych, spełniły się? Jak sektor wygląda dzisiaj? Co należałoby zrobić, aby branża funduszy w Polsce dynamicznie szła w kierunku wskaźników europejskich? Jak wzmacniać jej rolę nie tylko na rynku kapitałowym i w gospodarce, ale przede wszystkim w społecznym życiu naszego kraju?  

Branżę tworzą ludzie pracujący w firmach i instytucjach, ale jej przyszłość zależy od klientów. Dlatego na najbliższym Forum postawimy klienta w roli głównej.

Do konferencji pozostało:

Relacja z poprzeniej edycji

Dlaczego warto?

Tworzymy i kultywujemy w imieniu naszych członków przyjazny ekosystem współpracy otwarty na głos rynku i oparty na zrozumieniu wymaganych ram regulacyjnych.

Usłyszysz informacje regulacyjne z pierwszej ręki

Poznasz perspektywy rynku

Spotkasz ekspertów, praktyków i decydentów

Posłuchasz debat o kluczowych wyzwaniach

Organizator
logotyp Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. 

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią około 90 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

logotyp Ministerstwa Finansów

XVI Forum Funduszy

Uzyskało wyróżnienie honorowe w postaci Patronatu Ministerstwa Finansów.

Partnerzy strategiczni - XVI Forum Funduszy
Partnerzy główni - XVI Forum Funduszy
Partnerzy - XVI Forum Funduszy
Partner technologiczny - XVI Forum Funduszy
Patroni - XVI Forum Funduszy
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Patroni medialni - XVI Forum Funduszy