XVI Forum Funduszy. Ku przesileniu?

22-23 czerwca 2022 r. w Kazimierzu Dolnym

Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą

Wydarzenie stacjonarne

XVI Forum Funduszy. Ku przesileniu?

Forum Funduszy to coroczne flagowe wydarzenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Skupia czołowych przedstawicieli rynku zarządzania aktywami i ich otoczenie biznesowe, niezależnych ekspertów oraz organy regulacyjne, aby ułatwić dialog i działania w zakresie pojawiających się wyzwań związanych z rozwojem tego sektora w Polsce.

Liderzy rynku asset management, interesariusze na poziomie zarządów i wyższego managementu zbierają się pod auspicjami IZFiA, aby omówić najnowsze zmiany na polskim i globalnym rynku kapitałowym oraz możliwe środki, które pozwolą na jego lepsze funkcjonowanie i efektywny wkład na rzecz zrównoważonego rozwoju w erze popandemicznej i trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Forum Funduszy jest platformą interakcji i dialogu w kluczowych kwestiach związanych z inwestowaniem środków w instrumenty oferowane przez polski rynek funduszy tak, by rozwijał się dynamicznie, zajmował coraz wyższą pozycję wśród krajów europejskich i dostarczał swoim klientom satysfakcjonujące stopy zwrotu.

Celem Forum Funduszy jest zapewnienie uczestnikom najświeższych informacji i danych branżowych na wysokim poziomie, na styku sektora publicznego, prywatnego i wielostronnego, aby skuteczniej oddziaływać na przyszłość i kształt polityki instytucji wzajemnego inwestowania w Polsce.

W tym roku po raz pierwszy, w dłuższej formule spotkania, zostanie stworzona szersza przestrzeń do dyskusji nad sposobami wzmocnienia pozycji segmentu zarządzania aktywami na rynku kapitałowym i kształtowania polityki produktowej w perspektywie długoterminowej.

Relacja z poprzeniej edycji

Dlaczego warto?

Tworzymy i kultywujemy w imieniu naszych członków przyjazny ekosystem współpracy otwarty na głos rynku i oparty na zrozumieniu wymaganych ram regulacyjnych.

Usłyszysz informacje regulacyjne z pierwszej ręki

Poznasz perspektywy rynku

Spotkasz ekspertów, praktyków i decydentów

Posłuchasz debat o kluczowych wyzwaniach

Prelegenci
 • Leszek Balcerowicz

  Założyciel i Przewodniczący Rady, Forum Obywatelskiego Rozwoju

 • Przemysław Barankiewicz

  Członek Zarządu, CFA Society Poland

 • Małgorzata Barska

  Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

 • Brunon Bartkiewicz

  Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA

 • Paweł Borys

  Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA

   

 • Grzegorz Chłopek

  Dyrektor Zarządzający, iWealth Management

 • Maciej Ćwikiewicz

  Prezes Zarządu, PFR Ventures

 • Piotr Demczuk

  Szef Programu Chmura GPW na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 • dr Marek Dietl

  Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 • Jarosław Dominiak

  Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 • Michał Duniec

  Prezes Zarządu, Analizy Online

 • Krzysztof Frydrychowicz

  Partner Zarządzający, CIONET Polska

 • Agata Gawin

  Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, UKNF

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Prezes Zarządu, CFA Society Poland

 • Marlena Janota

  Członek Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 • prof. dr hab. Jacek Jastrzębski

  Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

 • Michał Jaworski

  Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft

 • Krzysztof Jeske

  Prezes Zarządu, F-TRUST SA

 • dr Mirosław Kachniewski

  Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 • Łukasz Kędzior

  Prezes Zarządu, Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 • Bożena Kłopotowska

  Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie PKO BP SA

 • Ludwik Kotecki

  Członek, Rada Polityki Pieniężnej

 • Piotr Koziński

  Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, UKNF

   

 • Rafał Kozłowski

  Starszy Ekspert w McKinsey

 • Michał Kurpiel

  Wiceprezes Zarządu, iWealth Management

 • Piotr Kuba

  Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych, PFR TFI SA

 • Andrzej Kubisiak

  Zastępca Dyrektora, Polski Instytut Ekonomiczny

 • Rafał Lerski

  Członek Zarządu, BNP Paribas TFI SA

 • Jacek Marcinowski

  Prezes Zarządu, Santander TFI SA

 • Bartosz Marczuk

  Wiceprezes Zarządu PFR SA.

 • Waldemar Markiewicz

  Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

 • Rafał Matulewicz

  Wiceprezes Zarządu (Chief Investment Officer), PKO TFI SA

 • Krzysztof Nowak

  Prezes Zarządu, Mercer Polska

 • Izabela Olszewska

  Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 • Szymon Ożóg

  Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden PTE

 • Bartosz Pawłowski

  Chief Investment Officer, mBank SA

 • Jacek Pochłopień

  Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna

 • Katarzyna Przewalska

  Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów

 • Monika Rozbicka-Szlosek

  Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Obszaru Inwestycyjnego, Biuro Maklerskie Pekao, Bank Pekao SA

 • Małgorzata Rusewicz

  Prezes Zarządu IZFiA

 • Magdalena Rzeczkowska

  Minister Finansów

 • Maciej Samcik

  publicysta, ekonomista, bloger

 • Michał Stanek

  Prezes Zarządu, Q Value SA

 • Sebastian Stodolak

  Dziennikarz, Publicysta Ekonomiczny, Dziennik Gazeta Prawna

 • Paweł Sujecki

  Prezes Zarządu, ProService Finteco

 • Tomasz Sułek

  Członek Zarządu NN Investment Partners TFI SA

 • Agnieszka Surmacka

  Prezes Zarządu PKO Finat

 • Katarzyna Średzińska

  Manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, Ekspert w zakresie Sustainable Finance, Deloitte

 • Katarzyna Szwarc

  Pełnomocniczka rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów

 • Michał Szymański

  Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI SA

 • Marek Tejchman

  Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

 • Agata Tkaczyk

  Dyrektor ds. Badań Jakościowych w ARC Rynek i Opinia

 • Tanguy van de Werve

  Dyrektor Generalny, European Fund and Asset Management Association (EFAMA)

 • Karol Wolff

  Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych, PKN Orlen SA

 • Zbigniew Wójtowicz

  Prezes Zarządu, Investors TFI SA

 • Artur Zapała

  Partner, Kancelaria SPCG (T. Studnicki, K. Pleszka,
  Z. Ćwiąkalski, J. Górski)

 • Piotr Żochowski

  Prezes Zarządu, PKO TFI SA

 • Marcin Żółtek

  Wiceprezes Zarządu, TFI PZU SA

Program konferencji
22.06.2022
9:00

Rejestracja i spotkania przy kawie

10:00

Otwarcie Forum Funduszy i powitanie gości

 

Wystąpienie „O solidarności i integralności branży”

 

Małgorzata Barska, Przewodnicząca Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

 

Wystąpienie Magdaleny Rzeczkowskiej, Minister Finansów

 

10:40

Wystąpienie „Plagi wojny i pandemii a rynek kapitałowy”

Andrzej Kubisiak, Zastępca Dyrektora, Polski Instytut Ekonomiczny

11:00

Debata „Ku przesileniu. Punkty zwrotne dla rynku kapitałowego i branży funduszy inwestycyjnych”

 

Zaproszeni uczestnicy:
Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA 
dr Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Ludwik Kotecki, Członek, Rada Polityki Pieniężnej
Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami 

 

Prowadzenie:
Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna

12:00

Debata „Czy przyspieszenie cyfryzacji stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania biznesowe branży funduszy?”

 

Zaproszeni uczestnicy:
Piotr Demczuk, Szef Programu Chmura, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft
Tomasz Sułek, Członek Zarządu, NN Investment Partners TFI SA 
Agnieszka Surmacka, Prezes Zarządu, PKO Finat 

 

Prowadzenie:
Krzysztof Frydrychowicz, Partner Zarządzający, CIONET Polska

13:00

Lunch

14:00

Debata „Strategie inwestycyjne i produktowe w czasie podwyższonego ryzyka”

 

Zaproszeni uczestnicy:
Maciej Ćwikiewicz, Prezes Zarządu, PFR Ventures
Łukasz Kędzior, Prezes Zarządu, Pekao TFI SA
Rafał Matulewicz, Wiceprezes Zarządu, PKO TFI SA
Bartosz Pawłowski, Chief Investment Officer, mBank SA

 

Prowadzenie: 
Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA

15:00

Debata „Jak rozruszać dystrybucję funduszy? Przepis na „nowe” 50 mld zł w najbliższe 2-3 lata”

 

Zaproszeni uczestnicy:
Agata Gawin, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Michał Kurpiel, Wiceprezes Zarządu, iWealth Management
Zbigniew Wójtowicz, Prezes Zarządu, Investors TFI SA 
Artur Zapała, Partner, Kancelaria SPCG 
Piotr Żochowski, Prezes Zarządu, PKO TFI SA

 

Prowadzenie:
Michał Duniec, Prezes Zarządu, Analizy Online 

16:00

Przerwa kawowa

16:15

Debata oksfordzka „W Polsce nie powinniśmy stosować brytyjskiego modelu dystrybucji”

 

Zaproszeni uczestnicy:
Krzysztof Jeske, Prezes Zarządu, F-TRUST SA
Bożena Kłopotowska, Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie PKO BP SA
Jacek Marcinowski, Prezes Zarządu, Santander TFI SA
Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
Monika Rozbicka-Szlosek, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej Obszaru Inwestycyjnego, Biuro Maklerskie Pekao SA
Michał Stanek, Prezes Zarządu, Q Value SA
Agata Tkaczyk, Dyrektor Badań Jakościowych, ARC Rynek i Opinia
Marcin Żółtek, Członek Zarządu, TFI PZU SA

 

Prowadzenie:
Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna 

17:45

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Występ Gwiazdy Wieczoru, Kayah, poprzedzony uroczystą kolacją

Organizator
logotyp Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. 

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią około 90 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

logotyp Ministerstwa Finansów

XVI Forum Funduszy

Uzyskało wyróżnienie honorowe w postaci Patronatu Ministerstwa Finansów.

Partnerzy strategiczni
Partnerzy główni
Partner technologiczny
Patroni
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych