Maciej Karasiński

Członek Zarządu, PTE Allianz Polska SA

Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. Jest również absolwentem studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował też w Aarhus School of Business w Danii na kierunku finanse i biznes międzynarodowy.
Pracę w Aviva PTE rozpoczął w 2006 roku na stanowisku analityka. Następnie był risk managerem, zarządzał portfelem papierów dłużnych, a następnie  odpowiadał za zarządzanie całością aktywów OFE. W latach 2014-2019 był członkiem zarządu spółki, a od kwietnia 2019 roku do grudnia 2022 roku prezesem zarządu Aviva PTE. Po połączeniu Aviva PTE i PTE Allianz Polska w styczniu 2023 r. został członkiem zarządu PTE Allianz Polska SA.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 279 oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM).