Jędrzej Janiak

Analityk Funduszy Inwestycyjnych – Makler Papierów Wartościowych, F-Trust

Rocznik 1981, absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (dawniej Akademii Ekonomicznej). Ukończył również studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych oraz zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Z rynkiem kapitałowym związany od roku 2004, kiedy rozpoczął pracę w Domu Maklerskim BZ WBK, gdzie na przestrzeni siedmiu był m.in. asystentem maklera, maklerem, menedżerem rynków zagranicznych oraz menedżerem rynku terminowego. Od 2007 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego (nr 2004). Ukończył również kurs analityka giełdowego organizowany przez „Gazetę Giełdy Parkiet” oraz ZMiD (Związek Maklerów i Doradców). W latach 2012-2014 pracował w bankowości, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia szkoleń.
Od roku 2014 związany z F-Trust początkowo w zakresie obsługi klientów, a następnie opracowywania materiałów edukacyjnych, prezentacji oraz publikacji branżowych. Obecnie jako analityk F-Trust, przygotowuje dla klientów m.in. comiesięczny Raport F-Trust, Szkołę Inwestycyjną F-Trust, Barometr Gospodarczy oraz usługę nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie funduszy inwestycyjnych.