prof. dr hab. Jacek Jastrzębski

dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW

Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru prawa oraz sektora finansowego. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.


Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.


W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych.


23 listopada 2018 roku został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.