Bartosz Marczuk

Bartosz Marczuk

Wiceprezes Zarządu PFR SA

Menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu w administracji i komunikacji, ekspert z zakresu polityki społecznej.

Pracę zawodową rozpoczynał w jednym z OFE, później pracował w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w dziennikarstwie, m.in. jako zastępca redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita oraz tygodnika Wprost.

W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację. Z powodzeniem wdrożył m.in. Program 500+, Program Dobry Start, rozwinął sieć instytucji opieki nad małym dzieckiem.

W PFR odpowiedzialny w szczególności za program Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wdrożenie operacyjne programów pomocowych dla firm z sektora MSP: Tarczy Finansowej 1.0 oraz 2.0.

Pracę zawodową łączył z działalnością ekspercką. Był ekspertem ds. polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego, należał do Zespołu Ekspertów Związku Dużych Rodzin 3+, był także współautorem, powstałej w l. 2006-2007, Polityki Rodzinnej Rządu.

Zdobywca m.in. Nagrody Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego, Tulipana Narodowego Dnia Życia, Nagrody Ostre Pióro, nagrody Primus in Agendo. Autor dwóch książek: „Wszystko o oszczędzaniu na emeryturę w OFE”, „Nie daj sobie wmówić”.

Prywatnie: mąż Edyty, ojciec pięciorga dzieci, maratończyk (3:32).