XV Jubileuszowe Forum Funduszy

 

XV Jubileuszowe Forum Funduszy

Miejsce spotkania: Centrum Giełdowe, Warszawa
Hol Główny
ul. Książęca 4


Prelegenci, prowadzący, paneliści i publiczność osobiście (do 150 osób, zgodnie z ograniczeniami pandemicznymi)
Czas spotkania: 19 października 2021 (wtorek) 9:00:00

Organizator

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

ORGANIZATOR

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec sierpnia 2021 r. zgromadzone było ponad 312 miliardów zł.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią około 90 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

Program konferencji

 • Rozpoczęcie konferencji

  Prowadzenie: Marcin Piasecki, Redaktor, „Rzeczpospolita” Powitanie – Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFiA
 • Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

  – Pozycja Polski i jej aspiracje
 • Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

  „Polityka i praktyka Urzędu Nadzoru wobec sektora zarządzania aktywami w kontekście Strategii KNF”
 • Adam Woś, Starszy Ekspert, Stanisław Ślubowski Ekspert, McKinsey & Company

  „Raport o stanie polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz potencjalnych kierunkach jego dalszego rozwoju”
 • I. Panel dyskusyjny „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce – jak stymulować dalszy wzrost?

  Uczestnicy:
   
  - Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. - Magdalena Łapsa-Parczewska, Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  - Izabela Olszewska, Wiceprezes, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFiA
  - Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów - Piotr Żochowski, Prezes PKO TFI S.A.

  Moderacja: Robert Stanilewicz
 • Przerwa kawowa

 • II. Panel dyskusyjny: „Ewolucja rynku funduszy - zarządzanie, dystrybucja, koszty; uwarunkowania i wyzwania”

  Michał Duniec, Prezes, Analizy Online S.A.; prezentacja wprowadzająca

  Uczestnicy:
  - Sebastian Buczek, Prezes QUERCUS TFI S.A.
  - Piotr Koziński, Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  - Jacek Marcinowski, Prezes Santander TFI S.A., Członek Rady IZFiA
  - Artur Zapała, Partner, Kancelaria SPCG
  - Marcin Żółtek, Wiceprezes Zarządu TFI PZU S.A.

  Moderacja: Michał Duniec, Prezes Analizy Online S.A.
 • Przerwa kawowa

 • Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu PFR Portal PPK

  „Fundusze zdefiniowanej daty jako narzędzie akumulacji kapitału niezależnie od cyklu koniunkturalnego” – rozmowę poprowadzi Redaktor Marcin Piasecki
 • III. Panel dyskusyjny „Obiecujące prognozy inwestycyjne dla Polski i świata?”

  Uczestnicy: 
   
  - Wojciech Bogacki CFA, Portfolio Manager, mBank S.A.
  Maciej Bombol CFA, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - Jacek Grel CFA, Kierownik ds. alokacji aktywów, Zarządzający Funduszami, Santander TFI S.A. 
   
  - Grzegorz Zawada, Dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A.

  Moderator: Przemysław Tychmanowicz, Redaktor, Gazeta Giełdy i Inwestorów "Parkiet"
 • Przerwa kawowa

 • IV. Panel dyskusyjny „Technologiczna transformacja rynku zarządzania aktywami”

  Uczestnicy: 
  - Tomasz Sułek, Członek Zarządu, Pion Technologii i Operacji, NN Investment Partners TFI S.A.
  - Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
  - Michał Karwasiński, Partner KSZ Legal
  - Agnieszka Surmacka, Prezes Zarządu, PKO BP Finat
  - Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego Asseco Poland
  - Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  
  Moderacja: Robert Stanilewicz
 • Lunch

Prelegenci

Partnerzy

GPW

WSPÓŁORGANIZATOR

GPW jest największą giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i szybko rozwijającą się giełdą w Europie. Obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce i należy do największych giełd w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi, a poprzez liczne inicjatywy edukacyjne dba o szerzenie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

GPW to najważniejsze źródło pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw i samorządów w regionie, które przyczynia się do dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, nowych miejsc pracy, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej i w efekcie wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa. Obecność na rynku kapitałowym przynosi polskim przedsiębiorcom także inne korzyści takie jak wzrost rozpoznawalności, wiarygodności, efektywności i przejrzystości zarządzania.

Santander TFI SA

PARTNER GŁÓWNY

Patroni

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze