Najważniejsza merytoryczna konferencja funduszy inwestycyjnychFORUM FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

 

Forum Funduszy 2019

Miejsce spotkania: Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 13 czerwca 2019 (czwartek) 8:30:00

13 czerwca (czwartek), w godzinach 8:30 – 15:00, w Sali Notowań GPW odbyło się XIV FORUM FUNDUSZY - doroczna konferencja Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Na Konferencji rokrocznie gromadzi się pełna Sala Notowań, bowiem jest to najważniejsze, merytoryczne i niekomercyjne spotkanie branży asset management, które odnosi się do bieżących, kluczowych problemów funduszy inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego. Poprzez tę i podobne inicjatywy, IZFiA wypełnia swoje statutowe cele, działając na rzecz rozwoju sektora usług finansowych, podejmując przedsięwzięcia integrujące podmioty związane z zarządzaniem aktywami. Forum Funduszy jest miejscem prezentacji i wymiany poglądów na temat najbardziej istotnych i aktualnych wydarzeń dotyczących naszego rynku.

W tym roku omawialiśmy m.in. zagadnienia takie jak: informacje dotyczące rynku funduszy oraz ich interpretacja w kontekście szerszych zmian gospodarczych, PPK tuż przed debiutem rynkowym, podsumowanie MiFID-u i szerokich skutków, jakie wywarł na funkcjonowanie funduszy i ich dystrybucję, oraz dyskusja dedykowana wyłącznie funduszom zamkniętym.

Wśród prelegentów byli m.in. przedstawiciele Giełdy, KNF, Ministerstwa Finansów, PFR oraz szefowie spółek. Zaproszeni goście reprezentowali TFI, agentów transferowych, banki powiernicze i dystrybuujące, biura maklerskie, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, środowiska akademickie, przedstawicieli nadzoru i administracji państwowej.

Organizator

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec kwietnia 2018 r. zgromadzone było 280 miliardów zł.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią ponad 99 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

Program konferencji

 • Rejestracja gości, serwis kawowy

  Prowadzenie: Andrzej Stec, Z-ca Red. Naczelnego Rzeczpospolitej, Red. Naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet
 • Powitanie gości

  Prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA
 • Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

  wystąpienie – Giełda i jej wpływ na rynek funduszy
 • Ignacy Morawski, Szef SpotData

  "Kluczowe trendy makroekonomiczne w kontekście najbliższej przyszłości rynku kapitałowego"
 • Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prezes Zarządu CFA Society Poland

   „Czy fintechy zmienią oblicze rynku finansowego: szanse, możliwości, bariery”
 • Panel dyskusyjny: „MiFID II: stymulacja czy komplikacja?”

  Moderator: Red. Andrzej Stec 
  Uczestnicy:
  Prof. Marcin Dyl – Prezes Zarządu IZFiA
  Marcin Obroniecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
  Tomasz Orlik – Doradca Zarządu ProService Finteco sp. z o.o. Piotr Sobków – Członek Zarządu Izby Domów Maklerskich
  Mariusz Więckowski – Partner Zarządzający Areto
 • Przerwa kawowa

 • Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodnicząccego KNF

  Wystąpienie: "Odbudowa zaufania na rynku kapitałowym – reforma funkcjonowania uczestników rynku: TFI, banków, emitentów, firm inwestycyjnych, audytorów, nadzoru oraz regulacji".
 • Panel dyskusyjny: „PPK przed godziną zero”

  Jaki jest stan przygotowań do wprowadzenia PPK na dziś, co sprawia najwięcej trudności przy wdrożeniu, jakie zapatrywania na partycypację, jaki jest zestaw instytucji zarządzających, reforma OFE i jej wpływ na rynek TFI
  Moderator: Dr Wojciech Nagel – Przewodniczący Rady Fundacji GPW
  Uczestnicy:
  Paweł Borys - Prezes Zarządu PFR SA
  Dorota Dula - Ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych
  Ewa Małyszko – Prezes Zarządu PFR TFI SA
  Leszek Jedlecki – Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI SA
  Paweł Sujecki – Prezes Zarządu ProService Finteco sp. z o.o.
  Piotr Żochowski – Prezes Zarządu PKO TFI SA
 • Panel dyskusyjny: „Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych w nowym otoczeniu prawnym”

  Zmiana ustawy o ofercie, dematerializacja całkowita; kwestia informowania o FIZ, obowiązek dywersyfikacji przez FIZAN i in.
  Moderator: Red. Andrzej Stec
  Uczestnicy:
  Krzysztof Madej – Prezes Zarządu Mount TFI SA
  Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA
  Andrzej Sołdek – Członek Zarządu Skarbiec TFI SA
  Jarosław Wikaliński – Prezes Zarządu Ipopema TFI SA
  Mec. Artur Zapała – Partner SPCG
 • Lancz, rozmowy kuluarowe

Prelegenci

Patroni

GPW
Ministerstwo finansów
PFR
CFA Society Poland
Rzeczpospolita
Patron Medialny
Parkiet
Patron Medialny
IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze