Najważniejsza merytoryczna konferencja funduszy inwestycyjnychXII FORUM FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych

Forum Funduszy 2017

Miejsce spotkania: Sala Notowań GPW, Warszawa
Centrum Giełdowe ul. Książęca 4
Czas spotkania: 22 czerwca 2017 (czwartek) 9:30:00

Obecne Forum Funduszy to już dwunasta edycja dorocznej konferencji branży funduszy inwestycyjnych – najważniejszego merytorycznego spotkania sektora zarządzających aktywami oraz firm i instytucji związanych, jak agenci transferowi, banki powiernicze i dystrybuujące, biura maklerskie, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, środowiska akademickie, przedstawiciele nadzoru i administracji państwowej.

Forum Funduszy Inwestycyjnych jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, skierowanym przede wszystkim do członków Izby. Udział w nim jest bezpłatny, na indywidualne zaproszenie Izby. Poprzez tę i podobne inicjatywy, IZFiA wypełnia swoje statutowe cele, działając na rzecz rozwoju sektora usług finansowych, podejmując przedsięwzięcia integrujące podmioty związane z zarządzaniem aktywami.

Forum Funduszy jest miejscem prezentacji i wymiany poglądów na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów branży. W tym roku niewątpliwie wiele uwagi poświęca się zmianom, jakie nastąpią na rynku po wprowadzeniu reformy emerytalnej.

Organizator

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec kwietnia 2017 r. zgromadzone było ponad 275 miliardów zł.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią ponad 99 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

Program konferencji

 • Rejestracja gości

 • Otwarcie konferencji

  prof. Marcin Dyl, prezes IZFiA
 • Sposoby mobilizacji długoterminowego oszczędzania

  Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Przegląd wydarzeń, jak zmieniał się rynek w ostatnich 12 miesiącach w kontekście zbliżającego się 25-lecia funduszy w Polsce

  Krzysztof Lewandowski Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.
 • Przerwa kawowa

 • ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna – co w praktyce to oznacza

  Mec. Artur Zapała, Partner SPCG
 • Rynki finansowe w przyszłości

  Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rynek po reformie emerytalnej (debata)

  Prowadzący: Marcin Dyl

  Paweł Borys – Prezes Zarządu PFR; Dr Wiesław Rozłucki – Polski Ekonomista, Pierwszy Prezes GPW; Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu PKO Finat; Dr Marcin Wojewódka – Wiceprezes Zarządu ZUS
 • Zakończenie konferencji, lunch

Prelegenci

Patroni

GPW
PFR
Ministerstwo rozwoju
KNF
ZUS
Rzeczpospolita
Patron Medialny
Parkiet
IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze