Tomasz Orlik

Tomasz Orlik

Członek zarządu, PFR TFI

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi, aktywami oraz ryzykiem. W 1992 r. rozpoczął pracę w obszarze funduszy powierniczych w Banku Pekao, od 1993 r. w agencie transferowym Pekao Financial Services. W 1997 r. został dyrektorem w Pioneer TFI, a następnie członkiem zarządu Pioneer PTE. Zaangażowany w utworzenie Pioneer Pekao Investment Management i w 2000 r. powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki. W latach 2001-2010 członek rady nadzorczej Pioneer Pekao TFI, a od 2010 do 2018 r. wiceprezes zarządu. Podczas pracy w Grupie Pioneer Investments zaangażowany w projekty restrukturyzacyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wdrożenie systemów informatycznych do zarządzania aktywami oraz ryzykiem. W PFR TFI od stycznia 2020 r. jako członek zarządu odpowiada za obszar operacji, księgowości i wycen funduszy. Aktywnie bierze udział w implementacji nowych regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Autor publikacji na temat rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, produktów emerytalnych i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. W ramach działalności pro bono wspiera działalność Fundacji Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz prowadzi mentoring dla studentów.

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.