Tomasz Mrysz

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu w IPOPEMA TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku: Zarządzanie i Marketing. Certyfikowany Doradca Finansowy EFA.

Karierę zawodową rozpoczął w PKO Banku Polskim, gdzie kierował zespołem bankowości prywatnej, a następnie w PKO TFI S.A. zajmował stanowisko Dyrektora Regionalnego ds. Funduszy PKO/Credit Suisse. W latach 2010-2018 związany z bankowością prywatną Raiffeisen Bank Polska, przechodząc poszczególne szczeble kariery: zaczynając jako Private Bankier, kończąc na stanowisku Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej i Domu Maklerskiego. Od czerwca 2020 r. związany z IPOPEMA TFI S.A. jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu oraz Prokurent. W skład Zarządu IPOPEMA TFI powołany w 2021 r.