Tomasz Korab

Prezes Zarządu,  EQUES Investment TFI SA

Licencja doradcy inwestycyjnego nr 167. Licencja maklera papierów wartościowych nr 1581. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczynał w 1997 roku na stanowisku maklera w Banku Handlowym w Warszawie SA. Następnie był odpowiedzialny za całokształt kontaktów z Klientami CAIB Investment Management SA, w tym doradztwo dotyczące wyboru i zmian strategii inwestycyjnych Klientów. W latach 2001–2003 Doradca Inwestycyjny oraz Zastępca Dyrektora Zarządzania Portfelem w BRE Asset Management SA odpowiedzialny za portfele akcji i zrównoważone. Od 2004 roku Członek Zarządu a następnie Wiceprezes Zarządu OPERA TFI SA. W latach 2007-2010 Komplementariusz OPERA-Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A – spółki zarządzającej portfelami funduszy inwestycyjnych oraz portfelami indywidualnymi Klientów. Do EQUES Investment TFI SA dołączył w listopadzie 2011 roku, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od września 2014 roku Prezes Zarządu. Od kwietnia 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej CERES Domu Inwestycyjnego SA. Członek Rady IZFiA od kwietnia 2022r.