Tomasz K. Michalski

Tomasz K. Michalski

Associate Professor of Economics, HEC Paris Business School

Uzyskał doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku w 2006 roku i dołączył jako profesor (badacz i wykładowca) do wydziału ekonomii HEC Paris w tym samym roku. Pracował także w Narodowym Banku Polskim (2001-2006) w Dziale Kursów Walutowych. Interesują go zjawiska ekonomiczne występujące w obrębie oraz pomiędzy przestrzennie powiązanymi regionami gospodarczymi. Jego badania koncentrują się na ekonomii międzynarodowej i finansach (szczególnie w tematach związanych z handlem międzynarodowym, bankowością i kursami walutowymi) oraz geografii ekonomicznej (miasta i przestrzenna organizacja produkcji). W 2022 roku otrzymał 4-letni grant od Francuskiej Narodowej Agencji Badań Francji (ANR) na projekt badawczy „Miasta, zmiany technologiczne i rynki pracy”. Publikował między innymi w Journal of International Economics, Journal of Financial Economics, Review of Economics and Statistics lub Review of Financial Studies. Regularnie doradza organizacjom międzynarodowym, rządom i firmom.