Tomasz Bardziłowski

Tomasz Bardziłowski

Prezes Zarządu GPW w Warszawie SA

W marcu 2024 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu GPW. Początki jego kariery są związane z domem maklerskim ABN AMRO oraz z Credit Suisse First Boston. Był także szefem departamentu sprzedaży instytucjonalnej DM BZ WBK oraz Prezesem Zarządu CAIB Securities. Piastował stanowiska Head of Emerging Europe Equity Research oraz Head of CEE Equities w UniCredit CAIB. Ponadto był Dyrektorem Zarządzającym i szefem polskiego oddziału Credit Suisse Securities, a także Członkiem Zarządu i szefem Departamentu Rynku Publicznego Vestor Dom Maklerski. Od 2019 r. był Dyrektorem Zarządzającym w Departamencie Rynków Kapitałowych i Doradcą Zarządu IPOPEMA Securities.

Licencjat zdobył na wydziale Finansów i Bankowości SGH, a tytuł magistra finansów międzynarodowych obronił na University of Amsterdam. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Advanced Management Program na IESE Business School, a także Program for Leadership Development na Harvard Business School. Studiował też na Staffordshire University Business School w Wielkiej Brytanii oraz na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Jest maklerem giełdowym (nr licencji 2110) i posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Wielokrotnie nagradzany w prestiżowych plebiscytach na najlepszego analityka giełdowego.