Tomas Packa

Tomas Packa

Head of Xtrackers Sales, Austria and CEE, DWS International GmbH

Tomas jest członkiem zespołu Global Client Group w DWS i odpowiada za platformę Xtrackers ETF oraz relacje z klientami w Austrii i Europie Wschodniej. Posiada 20-letnie doświadczenie na rynkach finansowych, w zakresie bezpośredniego zarządzania aktywami przy użyciu ETFów oraz jako specjalista ds. aktywów pasywnych po stronie sprzedażowej. Przed swoją obecną rolą w DWS, pracował w BlackRock jako iShares Sales i był odpowiedzialny za obsługę klientów oraz rozwój biznesu ETF i inwestycji indeksowych w Austrii i Europie Wschodniej. Wcześniej był starszym zarządzającym portfelem w C-Quadrat KAG, odpowiedzialnym za selekcję firm zarządzających, dokonywanie transakcji oraz rozwój modeli alokacji aktywów.