Simona Gambarini

Simona Gambarini

Strategic Advisory Solutions, Goldman Sachs Asset Management

Simona Gambarini jest dyrektorem wykonawczym Działu Strategic Advisory Solutions w Euro-pie, Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA) oraz Azji.

Jako Starszy Strateg Rynkowy jest odpowiedzialna za dostarczanie analiz makroekonomicznych i finansowych, które pomagają klientom poruszać się po dynamicznych rynkach.

Simona ma ponad 10-letnie doświadczenie jako ekonomistka rynkowa. Przed dołączeniem do firmy Simona pracowała w ETF Securities, gdzie koncentrowała się na surowcach, a później w Capital Economics, gdzie pomagała rozwijać poglądy firmy na rynki akcji, obligacji i waluty.

Simona zdobyła tytuły Licencjata i Magistra Ekonomii na Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan). Uzyskała również tytuł Magistra Finansów w Warwick Business School.