Sebastian Skuza

Sebastian Skuza

Zastępca Przewodniczącego KNF

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jego aktywność badawcza koncentruje się m.in. w obszarze rynku finansowego i instytucji nadzorowanych. Stypendysta IMF Financial Market Instruments Vienna Institute IMF.

W latach 1999-2012 pracował w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, gdzie przeszedł ścieżkę kariery od podreferendarza do zastępcy Dyrektora Departamentu. Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego był odpowiedzialny m.in. za regulacje związane z sektorem bankowym oraz obszar stabilności finansowej.

W latach 2006-2013 Członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Sekretarz Rady Giełdy, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji).

W latach 2007-2012 Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu), w latach 2012-2017 zatrudniony w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Biura Zgodności. W trakcie pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego m.in nadzorował m.in. obszar nadzoru właścicielskiego i inwestycji kapitałowych oraz obszar prawny.

W latach 2017-2020 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny m.in. za finanse oraz audyt i kontrolę. Od 2020 roku, do czasu objęcia funkcji Zastępcy Przewodniczącego KNF, pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego m.in. za obszar budżetowy, procesy zarządzania długiem Skarbu Państwa, budżet środków europejskich i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Od 2021 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Autor lub współautor ok. 160 publikacji w zakresie finansów publicznych, rynku finansowego, bankowości i stabilności finansowej, recenzent publikacji naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, promotor ponad czterystu prac licencjackich i magisterskich oraz dwóch rozpraw doktorskich. Aktywny wykładowca akademicki w obszarze przedmiotów związanych z rynkiem finansowym.