Samer Masri

Samer Masri

PhD, CFA, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu Vienna PTE

Doradca Inwestycyjny posiadający 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym w obszarze inwestycji.

Obecnie jest członkiem Zarządu i Dyrektorem Inwestycyjny w Vienna Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. Vienna Insurance Group, w którym zarządza aktywami wartymi 19 mld zł inwestując je na rynkach giełdowych w Polsce i zagranicą.

W austriackiej grupie kapitałowej Vienna Insurance Group zajmuje się dodatkowo tematem zrównoważonego rozwoju i ustalaniem standardów implementacji ESG w całej grupie kapitałowej. W Vienna PTE S.A. prowadzi projekt automatyzacji przetwarzania danych, polegający na budowie platformy analitycznej, która wykorzystuje modele sztucznej inteligencji.

Jest wykładowcą, doktorem nauk ekonomicznych i odznaczonym weteranem Wojska Polskiego.