Rafał Niedbała

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego