Rafał Madej

Rafał Madej

Prezes Zarządu PKO TFI SA

Rafał Madej jest menadżerem z 27-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym i inwestycyjnym. Pełnił dotychczas funkcję Dyrektora Departamentu Produktów Inwestycyjnych oraz Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim, gdzie zarządzał siecią oddziałów bankowości prywatnej oraz ofertą produktów depozytowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, opracowywał i wdrażał strategię Banku w obszarze oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej i modelu doradczego. Rafał Madej był wcześniej Dyrektorem Departamentu Klienta Kluczowego w PKO TFI S.A. W czasie swojej dotychczasowej kariery zawodowej w sektorze finansowym
opracowywał i realizował strategie w obszarze oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej, budował kompetencje doradcze w sieci dystrybucji, rozwijał oferty produktów, zarządzał sprzedażą i działaniami marketingowymi, prowadził współpracę z klientami instytucjonalnymi. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia MBA na kierunku zarządzanie oraz studia podyplomowe „Akademia Inwestycyjna - Szkoła biznesu” na Politechnice Warszawskiej.