Rafał Lerski

Rafał Lerski

Członek Zarządu, BNP Paribas TFI SA

Jest absolwentem SGH w Warszawie. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 109, maklera papierów wartościowych nr 628 oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Posiada też międzynarodowe certyfikaty w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym: Professional Risk Manager (PRM) oraz Financial Risk Manager (FRM). Ma również doświadczenie w zarządzaniu aktywami, doradztwie inwestycyjnym, analizie rynków finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. Początkowo jako makler w Biurze Maklerskim BPH, gdzie następnie zajmował stanowisko senior dealera akcji. Dalsze doświadczenie zdobywał w Banku BPS na stanowisku naczelnika Wydziału Ryzyk Finansowych, w CDM Pekao, gdzie pracował jako doradca inwestycyjny oraz był odpowiedzialny za analizę rynków finansowych, w firmie Expander jako Dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji, w PTE Skarbiec-Emerytura jako zarządzający funduszem, a także w BM PKO BP jako naczelnik w Wydziale Zarządzania Portfelem. Pracował również w Qatar National Bank jako fund manager, współzarządzający funduszem BRICQ. Od 2013 r. związany z grupą BNP Paribas.