Radosław Sosna

Dyrektor Sprzedaży, Marketingu i Produktów, Goldman Sachs TFI SA

Od lipca 2010 r. związany z Goldman Sachs TFI S.A. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Sprze-daży i Budowania Doświadczeń Klienta rozwijając strategiczne działania biznesowe oraz poszukując no-wych rozwiązań dla klientów.  W TFI pracował na różnych stanowiskach - Specjalisty ds. Analiz Rynkowych, Menedżera ds. Produktów oraz zarządzającego funduszami w Departamencie Inwestycji. Miłośnik obser-wacji trendów rynkowych, w tym rozwijania funduszy multi-asset i inwestycji odpowiedzialnych w duchu ESG. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2367 oraz certyfikaty międzynarodowe: Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Uczestnik programu Advanced Asset Management Programme organizowanego przez INSEAD.