Radosław Olszewski

Radosław Olszewski

Prezes Zarządu DM BOŚ

Radosław Olszewski związany jest z rynkiem kapitałowym od początku jego powstania, a od 1992 r. wpisany jest na listę maklerów papierów wartościowych. Karierę zawodową rozpoczynał w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju. Radosław Olszewski jest współzałożycielem Domu Maklerskiego BOŚ i od wielu lat pełni funkcję prezesa Zarządu. Radosław Olszewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Radosław Olszewski był wieloletnim członkiem Zarządu i Rady Izby Domów Maklerskich, a obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady IDM.