Piotr Koziński

p.o. Dyrektora Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, UKNF

 

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyższy urzędnik i manager z wieloletnim doświadczeniem w negocjacjach zarówno na poziomie biznesowym, jak i politycznym. Z rynkiem kapitałowym związany od 2001 roku (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). W kolejnych latach pracował w Ministerstwie Finansów w departamencie odpowiedzialnym za regulacje rynku finansowego, gdzie kierował Pionem Rynku Kapitałowego. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.