Piotr Bujak

Piotr Bujak

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Główny Ekonomista PKO Banku Polskiego

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w analizach makroekonomicznych i prognozowaniu gospodarczym. Od 2016 roku Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku instytucjach finansowych, m.in. pełniąc funkcję głównego ekonomisty na Polskę w Nordea Markets, szefa zespołu ekonomistów i analityków rynkowych Raiffeisen Bank Polska oraz starszego ekonomisty w Santander Bank Polska. Wcześniej ekspert w think-tanku Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie brał udział w międzynarodowych projektach badawczych i doradczych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szereg kursów dotyczących modelowania ekonometrycznego, prognozowania i wykorzystania metod matematycznych na rynkach finansowych (m.in. w Swiss Finance Institute w Genewie i Cambridge Econometrics). Autor kilku publikacji naukowych oraz wielu artykułów o tematyce ekonomicznej. Kierowany przez niego zespół ekonomistów był wielokrotnie nagradzany w konkursach prognoz makroekonomicznych (Consensus Economics, Focus Economics, Forbes, Parkiet, Rzeczpospolita). W ostatnich czterech latach trzykrotnie zdobywał tytuł „Ekonomisty Roku” za najbardziej trafne prognozy makroekonomiczne i rynkowe w konkursie Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.