Pat Lardner

Pat Lardner

Chief Executive, Irish Funds

Pat Lardner dołączył do Irish Funds jako dyrektor generalny w kwietniu 2012 r. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w globalnej branży zarządzania funduszami i aktywami. Zajmował stanowiska kierownicze w Irlandii i za granicą, zarówno w tradycyjnych, jak i alternatywnych firmach zarządzających aktywami. W kraju jest aktywnym uczestnikiem wszystkich kluczowych grup sponsorowanych przez rząd i organy regulacyjne, związanych z branżą. Jest członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzających Funduszami i Aktywami (EFAMA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych (IIFA) oraz base.point, organizacji charytatywnej działającej na rzecz branży funduszy i jej szerszego ekosystemu. Wcześniej był doradcą Stowarzyszenia Zarządzania Aktywami Chińskiego Komitetu Partnerów Międzynarodowych i członkiem Rady Irlandzkiego Stowarzyszenia Funduszy Emerytalnych. Jest absolwentem University College Dublin.