Michał Szymański

Michał Szymański

Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI SA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Doktor nauk ekonomicznych, licencjonowany doradca inwestycyjny, CFA.

Posiada 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym w obszarze zarządzania aktywami. Tworzył Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i był jego wieloletnim Prezesem Zarządu. Współzałożyciel i akcjonariusz wyspecjalizowanego w zarządzaniu aktywami domu maklerskiego Money Makers, który następnie jako jego Prezes Zarządu przekształcił we wspomniany Alior TFI. Wcześniej zajmował stanowisko m.in  Dyrektora Inwestycyjnego i Prezesa Zarządu Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Pracował także w ING Investment Management oraz w departamencie zarządzania portfelem Creditanstalt Securities. Funkcję Prezesa Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. pełni od maja 2020 roku, czyli od momentu zawiązania spółki, która następnie w sierpniu 2021 roku uzyskała zezwolenie KNF na prowadzenie działalności jako TFI i jest częścią  grup kapitałowych VIG (Vienna Insurance Group) oraz C-Quadrat Investment Group.