Michał Stępniewski

Michał Stępniewski

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

Od 2009 roku Członek Zarządu, a od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W latach 2011-2017 członek Zarządu, a następnie do 2021 roku Wiceprezes Zarządu KDPW_CCP.

Od 1997 do 2004 roku związany z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie pełnił m.in. funkcję radcy Przewodniczącego Komisji oraz rzecznika prasowego. W 2004 r. powołany na stanowisko szefa gabinetu Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2005 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję członka Zarządu PKO TFI. W latach 2006 - 2010 wykładowca prawa spółek handlowych i prawa rynku kapitałowego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W latach 2003 - 2013 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; w okresie 2010 – 2013 pełniący funkcję Dziekana Rady. W roku 2013 za zasługi w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono, za szerzenie i rozwój idei wolontariatu został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie w Cambridge. Współautor książek: ”Zasady emisji