Michał Stanek

Michał Stanek

Prezes Zarządu, Q Value SA

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Od 1999 roku związany z rynkiem finansowym. Bogate doświadczenie biznesowe zdobył w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, powszechnym towarzystwie emerytalnym, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz departamentach Private Banking i Wealth Management międzynarodowych banków komercyjnych. Obecnie prezes zarządu w Q Value S.A. oraz Związku Niezależnych Instytucji Finansowych. Uznany trener i wykładowca, specjalizujący się w tematyce finansowej. Autor wielu publikacji w prasie branżowej.