Marlena Janota

Marlena Janota

Członkini Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz programów typu executive management, m.in. w École des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC Paris), SDA Bocconi, London School of Economics, University of Cambridge.

Z rynkiem finansowym związana od 2001 roku. Natomiast z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A. (wcześniej: grupa kapitałowa BZ WBK S.A.) – od 2005 roku.

Pierwsze doświadczenia zdobywała w Górnośląskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie w latach 2001-2005 pracowała na stanowisku Dyrektora Marketingu i Dystrybucji Detalicznej. W latach 2005-2008 związana z BZ WBK TFI S.A., gdzie od 2007 roku pełniła funkcję Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju. W latach 2008–2010 pracowała w Xelion Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (obecnie Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.), jako Dyrektor Departamentu Produktów i Wsparcia Sprzedaży oraz Prokurent. W lipcu 2010 roku ponownie dołączyła do zespołu BZ WBK TFI S.A., a w październiku 2011 roku została powołana w skład zarządów spółek BZ WBK Asset Management S.A. (istniejącej do 31 marca 2016 roku) i Santander TFI S.A. (wcześniej: BZ WBK TFI S.A.), gdzie odpowiada za Obszar Sprzedaży i Marketingu.

Marlena Janota jest również – działającą społecznie- członkinią zarządu stowarzyszenia Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF) – organizacji pozarządowej non profit, której celem jest rozwój polskiego rynku zrównoważonych inwestycji i finansów poprzez tworzenie i promowanie najlepszych praktyk.