Mariola Szymańska

Mariola Szymańska

Prezes Zarządu, Fundacja EFPA Polska

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplomy studiów podyplomowych z Pacific Coast Banking School, Uniwersytetu w Waszyngtonie, Seatle, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie.

Rozpoczęła swoją zawodową karierę w Ministerstwie Finansów. Następnie przeszła do Nadzoru Bankowego, NBP. Stąd została zaproszona do projektu utworzenia Warszawskiego Instytutu Bankowości, gdzie pracuje do dziś jako Wiceprezes Zarządu. Pełniła rolę Wiceprezesa European Bank and Financial Services Training Network (EBTN) oraz Przewodniczącej Komitetu Akredytacyjnego EBTN. W latach 2014-2015 pełniła rolę Koordynatora Metodologiczny europejskiego projektu “Financial Services Sector ‘Triple E’ Qualifications”, realizowanego przez EBTN.

Była kierownikiem merytorycznym projektu opracowania pierwszej w Polsce Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego. Jest inicjatorką sektorowego projektu edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży BAKCYL. Od 2016 jest Animatorką Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, prowadzonej wspólnie przez Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości i Polską Izbę Ubezpieczeń, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członkini Komitetu Diversity and Inclusion przy Związku Banków Polskich. Ambasadorka 30% Klub Polska.

Od czerwca 2009 roku Prezeska EFPA Polska i Dyrektorka w Radzie Dyrektorów EFPA Europa. Od ponad 14 lat zaangażowana w opracowanie i wprowadzenie na polski rynek profesjonalnych standardów zawodowych dla doradców i planerów finansowych oraz budowę społeczności certyfikowanych doradców finansowych EFPA w Polsce. Aktualnie EFPA potwierdza profesjonalne kwalifikacje doradców finansowych 5. europejskimi certyfikatami: European Investment Assistant EFPA EIA, European Investment Practitioner EFPA EIP, European Financial Advisor EFPA EFA, European Financial Planner EFPA EFP oraz najnowszy European EFPA ESG Advisor.