Marcin Żółtek

Wiceprezes Zarządu, TFI PZU SA

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada certyfikat Oxford Blockchain Strategy Programme oraz tytuł Executive MBA.
Przez 6 lat pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki UW.


Na rynku finansowym od 1998 roku. Najpierw  w Banku Pekao SA, a następnie przez blisko 20 lat w Commercial Union PTE/ Aviva PTE, odpowiadając m.in. za strategię inwestycyjną i zarządzanie aktywami dłużnymi o stałym dochodzie w jednym z największych portfeli w Polsce. Pełnił w latach 2009-2017 funkcję członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu Aviva PTE SA – zarządzającego drugim największym OFE w kraju.  Z Grupą PZU związany od ponad 3 lat, najpierw jako Prezes Zarządu PTE PZU SA, a następnie jako Wiceprezes Zarządu TFI PZU SA.