Marcin Wlazło

Marcin Wlazło

Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao

Marcin Wlazło jest menedżerem z 20-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowych korporacjach zarządzających aktywami: Commercial Union PTE (obecnie Aviva PTE), Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., ING Investment Management (Polska) S.A. (obecnie NN IP TFI S.A) odpowiadając za zarządzanie portfelami dłużnymi klientów zewnętrznych. 

W latach 2011-2020 sprawował funkcje kierownicze i zarządcze w podmiotach Grupy PZU. Od 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU TFI S.A. oraz PZU PTE S.A. Następnie w Banku Gospodarstwa Krajowego był Dyrektorem Departamentu Inwestycji nadzorującego krajowe i zagraniczne  inwestycje kapitałowe m.in. Fundusz Trójmorza, fundusze infrastrukturalne Margueritte I i II, Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 

Marcin Wlazło ma bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów. Podczas swojej kariery zawodowej, m.in. wdrażał systemy informatyczne dedykowane do obsługi procesów inwestycyjnych, odpowiadał za uruchomienie spółki powołanej do zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi nadzorując tworzenie biznesplanu projektu, strategii i polityki inwestycyjnej oraz przeprowadzając projekt przez wszystkie szczeble decyzyjne w Banku i Komisji Nadzoru Finansowego. 

Pracując w PZU TFI współtworzył strategię spółki obejmującą nowe kanały sprzedaży, zmiany organizacyjne, zmiany w ofercie produktowej. W tym czasie uruchomiona została pierwsza w Polsce platforma internetowa z niskokosztowymi funduszami indeksowymi inPZU replikującymi zachowanie indeksów dłużnych i akcyjnych. 

Marcin Wlazło ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka. Studiował również na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie swojej kariery ukończył szereg krajowych i zagranicznych kursów branżowych m.in. Goldman Sachs Derivative University, Letnią Szkołę Nauk Aktuarialnych i inne z obszaru szeroko pojętych rynków finansowych.

Od 17 stycznia 2023 roku powołany w skład Członków Rady Domów Maklerskich.