Marcin Groniewski

Marcin Groniewski

Prezes Zarządu Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ma certyfikaty z zakresu zarządzania ryzykiem i procesami, coachingu, mentoringu oraz zarządzania zmianą.

Z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A (wcześniej: grupa kapitałowa BZ WBK S.A.) związany od 1998 roku. Pracował głównie w obszarach rynków finansowych i kapitałowych, w których z sukcesem zarządzał ryzykiem płynności, walutowym i stopy procentowej. W latach 1998-2006 pracował jako dealer, a następnie od 2006 do 2012 roku zarządzał departamentem prowadzącym handel na rynkach finansowych. Między 2012 a 2016 był Dyrektorem Obszaru Rynków Finansowych, a następnie Dyrektorem Domu Maklerskiego BZ WBK. Przeprowadził proces fuzji Domu Maklerskiego BZ WBK z Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.). Następnie jako Dyrektor Obszaru Strategii i Transformacji był odpowiedzialny za operacjonalizację strategii oraz transformację modelu biznesowego Banku. W marcu 2022 został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu kierującego Obszarem Sprzedaży i Marketingu, Działem Finansowym oraz z Działem Rozwoju Produktów. W kwietniu 2023 roku otrzymał nominację na stanowisko Prezesa Zarządu Santander TFI S.A.