Małgorzata Popielewska

Małgorzata Popielewska

Członek Zarządu,  Q Securities SA. 

Małgorzata jest menedżerem z doświadczeniem zarówno w krajowych jak i międzynarodowych instytucjach finansowych. Z sukcesami współtworzyła i zarządzała towarzystwami funduszy inwestycyjnych i firmami zarządzającymi aktywami. Wdrażała innowacyjne na polskim rynku rozwiązania takie jak: programy emerytalne, fundusz indeksowy, korporacyjne dedykowane fundusze obligacji, GIPS, IFR.
W 2021 objęła stanowisko Członka Zarządu Q Securities gdzie odpowiada m.in. za obszary kontroli ryzyka, prawa, Compliance, AML oraz wsparcia biznesu. Wcześniej była członkiem zarządów Generali Investments TFI oraz Union Investment TFI, które w trakcie jej kadencji zwiększyło wartość aktywów netto z 200 mln zł do 16 mld zł.
Posiada tytuł magistra finansów i bankowości Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami energii odnawialnej w Szkole Rozwoju Biznesu Politechniki Warszawskiej.