Ludwik Kotecki

Członek, Rada Polityki Pieniężnej

Ludwik Kotecki jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Do momentu powołania do Rady Polityki Pieniężnej, był doradcą ekonomicznym Marszałka Senatu RP.


W latach 2017-2021 był konsultantem ekonomicznym i doradcą wielu instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych. Jest pionierem zielonych finansów w Polsce, był prezesem i dyrektorem Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, ekspertem Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. Członek Team Europe w Polsce, zespołu ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej.


W latach 2017-2022 pełnił także funkcję Głównego Ekonomisty Caritas Polska i członka zarządu Fundacji Pro Caritate. W latach 2008-2012 pełnił funkcje Podsekretarza Stanu, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. W latach 2012-2015 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW.