Krzysztof Kamiński

Krzysztof Kamiński

Członek Zarządu, Millennium TFI SA

 

Ekspert z branży finansowej z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu aktywami. Członek CFA Institute od 2009 roku, od 2012 roku posiadający tytuł CFA Charterholder. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 819). Od 2022 roku posiadacz tytułu CFA Certificate in ESG Investing.

W latach 2007 -2013 pracował na rzecz HSBC Global Asset Management rozwijając dystrybucję globalnych funduszy inwestycyjnych HSBC w Polsce. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Zarządu Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nadzorując m.in. obszary zarządzania aktywami, sprzedaży, marketingu i komunikacji i odpowiadając za projekty strategiczne Towarzystwa. Od 2022 roku Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Od 2023 przewodniczący Komitetu ds. ESG CFA Society Poland.