Krzysztof Jeske

Krzysztof Jeske

Prezes Zarządu, F-TRUST SA

Doświadczenie na rynku produktów inwestycyjnych Krzysztof Jeske zdobywał przez ponad 13 lat pracy w Grupie WBK, a następnie BZ WBK, gdzie m.in. odpowiadał za przygotowanie produktów depozytowych i inwestycyjnych oraz za proces ich oferowania klientom. Zarządzał całościowo działalnością BZ WBK w obszarze produktów depozytowych i inwestycyjnych. W latach 2005-2009 zasiadał w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK.

Z Grupą Caspar, w której zarządza spółką F-Trust SA, związany od września 2011 roku, gdzie pełni rolę prezesa Zarządu, a od 2017 roku także wiceprezesa Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.