Karol Wolff

Karol Wolff

Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych, PKN Orlen SA

Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych Grupy ORLEN, wiodącej spółki energetycznej i paliwowej w Europie Środkowej. Wcześniej zatrudniony w McKinsey & Company i Thomson Reuters.