Jarosław Skorulski

Jarosław Skorulski

Prezes zarządu BNP Paribas TFI SA

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), gdzie w 1991 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego. Od początku swojej kariery zawodowej związany był z rynkiem finansowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja nr 4). Przez ostatnie lata zarządzał wieloma renomowanymi instytucjami działającymi na rynku kapitałowym.

W latach 1990-1993 był odpowiedzialny za utworzenie, a następnie kierowanie Biurem Maklerskim w Polskim Banku Rozwoju S.A. Od kwietnia 1993 r. współpracował z Pioneer Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. najpierw jako analityk finansowy, a w latach 1996-1998 na stanowisku zarządzającego Pioneer Pierwszym Polskim Funduszem Powierniczym i dyrektora zarządzającego w obszarze inwestycji kapitałowych.

W latach 1998-2002 zasiadał w Zarządach: Pioneer PTE S.A. i Pekao Pioneer PTE, a w latach 2003-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu Pocztylion Arka PTE S.A. W okresie od grudnia 2007 do lipca 2015 jako Prezes Zarządu kierował TFI Allianz Polska S.A. Od 2015 r. jest Prezesem Zarządu BNP Paribas TFI S.A.