Grzegorz Chłopek

Grzegorz Chłopek

Dyrektor Zarządzający, iWealth Management

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiadacz tytułu CFA i licencji maklera papierów wartościowych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku od początku wiążąc ją z rynkiem kapitałowym. Do 1998 roku pracował w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie (Polska) oraz Banku Amerykańskim w Polsce.

Od grudnia 1998 roku na ponad 21 lat związał swoją karierę z Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. zarządzającym aktywami największego otwartego funduszu emerytalnego w Polsce. W 2004 roku został powołany w skład zarządu spółki, a od 2012 roku pełnił funkcję prezesa zarządu. W obszarze zarządzania aktywami był odpowiedzialny za zarządzanie instrumentami rynku stopy procentowej, a następnie za cały portfel inwestycyjny, który w 2013 roku przekroczył 72 mld PLN. Odpowiadał również za obszar nadzoru właścicielskiego portfela akcji, który przekroczył 5% kapitalizacji rynkowej wszystkich polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Od czerwca 2020 roku zatrudniony w iWealth Management sp. z o.o. na stanowisku dyrektora zarządzającego, gdzie odpowiada za rozwój współpracy z klientami zamożnymi oraz instytucjami, a także wsparcie usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego prowadzoną dla klientów spółki.

Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A. oraz P.A. NOVA S.A. Autor kwartalnego raportu nt. PPK publikowanego przez Instytut Emerytalny, w którym pełni rolę zewnętrznego eksperta. Prowadzi blog edukacyjny o inwestowaniu i oszczędzaniu na emeryturę AtlasFinansowy.pl.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużą instytucją finansową, wdrażaniu nowych produktów w sektorze finansów, nadzorze właścicielskim spółek giełdowych, analizie sprawozdań finansowych oraz instrumentów rynku kapitałowego. Jest doświadczonym ekspertem sektorów: emerytalnego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego.