Frederic Dodard

Frederic Dodard

CFA , FRM, Head of Portfolio Management, ISG, EMEA Investor Solutions Group State Street Global Advisors

Frédéric Dodard jest Starszym Dyrektorem Zarządzającym oraz Szefem Zespołu ds. Zarządzania Portfelem Inwestycyjnym w zespole Investment Solutions Group w regionie EMEA. Frédéric kieruje zespołem menedżerów ds. zarządzania portfelem inwestycyjnym, którzy opracowują i wdrażają strategie inwestycyjne, koncentrując się na taktycznej alokacji aktywów, strategicznej alokacji aktywów oraz zarządzaniu ekspozycją. Dołączył do SSGA w 1998 roku jako Menedżer ds. Portfela Inwestycyjnego w obszarze ilościowych strategii kapitałowych. Frédéric rozpoczął swoją karierę w finansach jako asystent zarządzania portfelem inwestycyjnym w bankowości prywatnej podczas programu stażowego w UBS Ltd., w Londynie. Następnie pracował w Société Générale w Paris La Défense, w dziale opcji i kontraktów terminowych, gdzie opracowywał i wprowadzał na rynek strategie inwestycyjne na instrumentach pochodnych notowanych na giełdzie.

Absolwent EDHEC Business School z 1996 roku, posiada ponadto dyplom studiów podyplomowych w zakresie Rynków Kapitałowych, Rynków Towarowych i Zarządzania Ryzykiem z Uniwersité Paris IX Dauphine. W 2001 roku Frédéric otrzymał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), a w 2003 roku tytuł FRM (Financial Risk Manager), uznawany przez Globalne Stowarzyszenie Zarządzających Ryzykiem. Pracował we Francji i w Wielkiej Brytanii i posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży finansowej.