Emilia Guz

Emilia Guz

Prezes Zarządu, ProService Finteco

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Swoją karierę w ProService Finteco rozpoczęła w 1997 r. w Zespole Operacyjnym, a od roku 2005 związana jest z obszarem zarządzania relacjami z klientem. W latach 2005-2006 była Kierownikiem Telefonicznej Obsługi Klienta, w latach 2006 – 2010 obejmowała stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, a od kwietnia 2010 roku do września 2017 roku zarządzała Pionem Obsługi Klienta. Od 2013 roku była Wiceprezesem odpowiedzialnym za procesy operacyjne Spółki. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.