Daniel Morris

Daniel Morris

Chief Market Strategist / Co-Head of the Investment Insight Centre BNP Paribas Asset Management

W BNPP AM odpowiada za strategię rynkową m.in. poprzez tworzenie białych ksiąg, prognoz i analiz inwestycyjnych. Ścisłe współpracuje z zespołem ds. badań makroekonomicznych i strategii inwestycyjnej. Wcześniej, od 2015 roku, był starszym strategiem inwestycyjnym w BNP Paribas Asset Management.

Daniel Morris ma 20-letnie doświadczenie inwestycyjne. Posiada tytuł CFA, licencjat z matematyki z Pomona College, tytuł magistra ekonomii międzynarodowej i studiów latynoamerykańskich z Johns Hopkins University oraz tytuł MBA z Wharton School na University of Pennsylvania.