Bożena Kłopotowska

Bożena Kłopotowska

Zastępca Dyrektora, Biuro Maklerskie PKO BP SA

Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Makler papierów wartościowych.


Pracuje na rynku kapitałowym od 1994 roku, najpierw w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA a następnie Z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego Pekao SA. Od 2010 roku Z-ca  Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.


Aktywnie uczestniczyła we wszystkich projektach związanych z rozwojem i zmianami zachodzącymi na rynku kapitałowym.


Uczestniczyła jako ekspert we wdrażaniu i opiniowaniu przepisów polskiego rynku kapitałowego. Wielokrotnie reprezentowała środowisko maklerskie w rozmowach z KNF i Ministerstwem Finansów oraz GPW i KDPW. Aktywnie uczestniczy w pracach Izby Domów Maklerskich oraz na wspólnych spotkaniach ze Związkiem Banków Polskich.


Była wykładowcą Szkoły Giełdowej oraz prowadziła liczne szkolenia z wiedzy o rynku kapitałowym.