Bogumił Kloc

Bogumił Kloc

Head of Continental Europe Sales, Securities Services, Deutsche Bank AG

Bogumil pracuje w strukturach Deutsche Bank od 2005 roku. Początkowo związany z Deutsche Bank Polska odpowiadał za klientów z Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich, by w 2022 r. objąć nową rolę - Head of Continental Europe Sales w obszarze Securities Services, Deutsche Bank AG we Frankfurcie. Na przestrzeni swojej kariery Bogumil pełnił różnorodne role w branży, w tym funkcję członka Prezydium Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich. Bogumił posiada licencję maklera papierów wartościowych wydaną przez KNF.