Beata Sax

Wiceprezes Zarządu Investors TFI SA

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Finanse i Bankowość) oraz University College Dublin/Irlandia (tytuł: Master in Economic Science in European Economics and Public Affairs). W latach 2002-2003 stypendystka i uczestniczka programu dla kadr kierowniczych Fundacji im. Roberta Boscha w Niemczech. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Z rynkiem finansowym związana od 2000 r. Doświadczenie zdobywała m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) i Ministerstwie Finansów, gdzie w latach 2003-2007 sprawowała funkcje od Starszego specjalisty do Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego (Pion Rynku Kapitałowego). Z grupą Investors związana od 2007 r. Od 2009 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Investors TFI S.A.