Artur Zwaliński

Zastępca Dyrektora, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Od 2017 r. pracuje w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, od 2018 r. pełni funkcję zastępcy Dyrektora w Departamencie Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów. Odpowiada za  koordynację działań dotyczących ochrony interesów konsumentów sektora usług finansowych (w tym m.in. za prowadzenie postępowań wobec podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym), za identyfikowanie i analizę zjawisk na rynku finansowym mających wpływ na konsumenckie rynki finansowe, w tym zjawisk mających wpływ na poziom ochrony zbiorowych interesów konsumentów,  analizę zjawisk związanych z nowymi technologiami, i ich konsekwencji na poziom ochrony interesów konsumentów. W latach 2018-2019 członek powołanego przez Ministerstwo Finansów Zespołu Roboczego Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. reformy stawek referencyjnych. Od 2020 r. członek Grupy Roboczej ds. Strategii Edukacji Finansowej przy Radzie Edukacji Finansowej, której zadaniem jest przygotowanie strategii edukacji finansowej.